Laurens Wouters Bosch
(Circa 1540-After 1603)
Dirkje IJsbrands
(Circa 1540-)
Wouter Laurensz Bosch
(Circa 1575-After 1638)
? ?
(-)
Anthonie Bosch
(Circa 1615-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Adriaantje Dirks de Kleijn

Anthonie Bosch 128,859

  • Born: Circa 1615
  • Marriage: Adriaantje Dirks de Kleijn 29 august 1641, Meerkerk 128,859

  General Notes:

Schout van Tienhoven.

Procuratie - om belening te verzoeken met land onder Tienhoven voor het leenhof van Zuilen
Aktenummer: 12
Datum: 17-03-1670
Soort akte: Procuratie
Samenvatting: om belening te verzoeken met land onder Tienhoven voor het leenhof van Zuilen
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Constituant: Dirck Bosch
Woonplaats: Tienhoven
Geconstitueerde: Wouter Bosch, broer
Bijzonderheden: Dirck Bosch, leenvolger van vader Anthonis Bosch, in leven schout van Tienhoven
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a001

Procuratie - tot verkoop en transport van zyn aandeel in hofstede c.a. onder Tienhoven en andere landeryen tot regeling en scheiding van de boedel van zyn overleden ouders Anthonis Bosch, in leven schout van Tienhoven, en Adriaentje de Kleyn
Aktenummer: 73
Datum: 18-03-1671
Soort akte: Procuratie
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Samenvatting: tot verkoop en transport van zyn aandeel in hofstede c.a. onder Tienhoven en andere landeryen tot regeling en scheiding van de boedel van zyn overleden ouders Anthonis Bosch, in leven schout van Tienhoven, en Adriaentje de Kleyn
Personen:
Constituant: Wouter Bosch
Geconstitueerde: Hendrick Bosch, broer
Beroep: schout van Tienhoven
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a001

Schuldbekentenis - f 1.000,- ten laste van broer + Anthonis Bosch, in leven schout van Tienhoven, voor wie hy borg stond
Aktenummer: 159
Datum: 18-08-1675
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Samenvatting: f 1.000,- ten laste van broer + Anthonis Bosch, in leven schout van Tienhoven, voor wie hy borg stond
Personen:
Schuldenaar: Laurens Bosch
Beroep: oude schout van Breuckeleveen
Borg: Joost Bosch, zoon
Beroep: schout van Breuckeleveen
Schuldeiser: Helena Wybrants
Echtgenoot: wed. Tyman Veenman
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a002

Koop en verkoop
Aktenummer: 114
Datum: 09-02-1678
Soort akte: Koop en verkoop
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Erven Anthonis Bosch en Adriaentje Dircx de Kleyn:
Verkoper: Wouter Bosch, zoon
Beroep: notaris 's hooffs van Utrecht
Woonplaats: Breuckelen
Verkoper: Hendrick Bosch, zoon
Beroep: schout van Tienhoven
Verkoper: Dirck Bosch, zoon
Verkoper: Maria Bosch, dochter, 20 jaar
Voogd: Laurens Bosch, oom
Beroep: oude schout van Breuckeleveen
Erven Adriaentje Dircx de Kleyn:
Verkoper: Willem Willemss van Lichtenberch
Echtgenoot: x Aeltje van Werckhoven, dochter
Koper: Isbrant Bosch den ouden
Koper: Gerrit van Rinckenraedt, zwager
onroerend goed:
huysinge, hoffstede c.a. met 18 mergen wey- en hoylandt; oz Tienhovensendyck
Belendingen: ow: Hollandse rade zw: N.N., wed. Adriaen Willemss Grotendorst nw: Gerrit Joosten off Peter Jan Jacobss
Gerecht: Tienhoven
Verwijzingen: testament d.d. 22-7-1671 voor notaris R. van Vechoven procuratie d.d. 30-3-1673 voor notaris C. Akerboom Doedens te Amsterdam
Bijzonderheden: Willem Willems Lichtenberch nomine uxoris geïnstitueerde erfgenaam van Emmichje van Werckhoven Anthonis Bosch, in leven schout van Tienhoven Dirck Bosch is uitlandig
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a003

Procuratie - tot transport van 3 percelen land en plecht f 600,- voor het gerecht van Meerkerk aan Hendrick Bosch, schout van Tienhoven
Aktenummer: 159
Datum: 15-07-1678
Soort akte: Procuratie
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Samenvatting: tot transport van 3 percelen land en plecht f 600,- voor het gerecht van Meerkerk aan Hendrick Bosch, schout van Tienhoven
Personen:
Medeërfgenamen Adriaentje Dircx de Kleyn, eerst wed. Anthonis van Werckhoven:
Constituant: Willem Willemss van Lichtenberch
Echtgenoot: x Aeltje van Werckhoven
Beroep: timmerman
Woonplaats: Tienhoven
Constituant: onmondig kind van + Anthonia van Werckhoven en Pauls Adriaenss Verhoeff
Medeërfgenamen Anthonis Bosch en Adriaentje Dircx de Kleyn:
Constituant: Wouter Bosch, zoon
Beroep: notaris s hoofs van Utrecht
Constituant: Dirck Bosch, zoon
Constituant: Maria Bosch, onmondige dochter
Voogd: Laurens Bosch, oom
Beroep: oude schout van Breuckeleveen
Geconstitueerde: Jan Reyerss
Beroep: herbergier
Woonplaats: Merkerck
Geconstitueerde: Adriaen Franss
Beroep: gerechsbode
Woonplaats: Merkerck
Verwijzingen: procuratie d.d. 30-3-1673 voor notaris C. Akerboom Doedens te Amsterdam
Bijzonderheden: Aeltje van Werckhoven ook als enige erfgename van zuster Emmichje van Werckhoven Anthonis Bosch, in leven schout van Tienhoven Dirck Bosch is uitlandig Hendrick Bosch is zoon en medeërfgenaam van Anthonis Bosch en Adriaentje Dircx de Kleyn
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a003 128

Anthonie married Adriaantje Dirks de Kleijn on 29 august 1641 in Meerkerk 128.,859 (Adriaantje Dirks de Kleijn was born circa 1620.)

  Marriage Notes:

Derde proclamatie. 859

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.