arrow arrow arrow arrow
Pieter Jans Bakhuijsen
(1649-)
Grietje Leenderts
(1651-After 1706)
Jan Balthusz van der Pijl
(Circa 1635-)
Annigje Ernsts
(Circa 1640-)
Jan Pieters Bakhuijsen
(Circa 1675-)
Adriaantje Jans van der Pijl
(1669-)
Marrigje Jans Bakhuijsen
(1711-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Willem Pools Kruiswijk
2. Jan Simons Brouwer

Marrigje Jans Bakhuijsen 6,48,84

  • Christened: 30 august 1711, Benschop 84
  • Marriage: (1): Willem Pools Kruiswijk 24 march 1732, Kockengen 48
  • Marriage: (2): Jan Simons Brouwer 6

  General Notes:

Niet zeker of de Marrigje Bakhuijsen die met Jan Simons Brouwer trouwt dezelfde is als Marrigje Jans Bakhuijsen.

Testament
Aktenummer: 135-1
Datum: 27-12-1764
Soort akte: Testament
Notaris: H. N. SCHALKWYK A VELDEN
Personen:
Testateur: Willem Claasen Hogeboom
Woonplaats: Kamerik Teylingen
Erfgenaam: zes nagelaten kinderen van + Maarten Brouwer en Divertje Schinkel
Woonplaats: Kamerik
Erfgenaam: vier kinderen van Jan Brouwer en Merrigje Bakhuysen
Erfgenaam: Aalbert Jacobs van Eyk
Beroep: zyn knegt
Erfgenaam: Claasje Kersbergen
Beroep: zyn meyd
Verwijzingen: testament d.d. 30-3-1754 voor notaris H. Lagerwey
Bijzonderheden: vererving van de eerste helft geschiedt hoofd voor hoofd met seclusie van de weeskamer
erfstelling met uitsluiting van alle anderen vanwege 'veele verfoejelyke bejegeningen' die hem aangedaan zyn
testateur wenst dat de schouten van Kamerik Teylingen en Kamerik Myzyde by zyn begrafenis aanwezig zullen zyn om wanordelykheden te voorkomen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U242a003

Overdracht - van legaat
Aktenummer: 92
Datum: 26-02-1766
Soort akte: Overdracht
Notaris: H. N. SCHALKWYK A VELDEN
Samenvatting: van legaat
Personen:
De erven Willem Claasse Hogeboom:
De kinderen + Maarten Brouwer uit huwelyk met Divertje Schinkel:
Overdrager: Cornelis Maartense Brouwer
Overdrager: Jan Maartense Brouwer
Overdrager: Dirk Maartense Brouwer
Overdrager: Symen Maartense Brouwer, minderjarig
Overdrager: Claas Maartense brouwer, minderjarig
Overdrager: Merretje Maartense Brouwer, minderjarig
De minderjarige kinderen Jan Brouwer en Merritje Bakhuysen, echtelieden:
Overdrager: Pieter Janse Brouwer
Overdrager: Emmetje Janse Brouwer
Overdrager: Adriaantje Janse Brouwer
Overdrager: Claas Janse Brouwer
Voogd: Jan Brouwer, vader
Overdrager: Aalbert Jacobse van Eyk
Overdrager: Claasje Carsbergen
Ontvanger: gereformeerde diaconyarmen
Diaken: Geerloff Schinkel
Diaken: Jan Evert Ram
De kinderen + Hannes Bodegraven uit huwelyk met Aefje Hendriks Hogeboom:
Ontvanger: Dirk van Bodegraven
Ontvanger: Gysbert Uyttenbogaart
Echtgenoot: x Theodora van Bodegraven
Ontvanger: Hendrik van Bodegraven, minderjarig
Ontvanger: Wulpmtje van Bodegraven ( Wulmptje van Bodegraven ), minderjarig
De minderjarige kinderen Willem France Wykerlaan en Jannigje Hendriks Hogeboom:
Ontvanger: Arie Willemse Wykerlaan
Ontvanger: Doortje Willemse Wykerlaan
Voogd: Willem France Wykerlaan, vader
De minderjarige kinderen + Pieter Hendriks Hogeboom en Lysje Pieterse de Jongh:
Ontvanger: Doortje Pieterse Hogeboom
Ontvanger: Hendrik Pieterse Hogeboom
De minderjarige kinderen Pieter Boshoff en Aefje Hendriks Hogeboom, echtelieden:
Ontvanger: Neeltje Pieters Boshoff
Ontvanger: Jannigtje Pieters Boshoff
Voogd: Pieter Boshoff, vader
Echtgenoot: x Aefje Hendriks Hogeboom, moeder
Verwijzingen: testament d.d. 27-12-1764 voor notaris H.N. van Schalkwyk Velden transport d.d. 20-5-1729 voor het gerecht van Zevenhoven en Noorden transport d.d. 5-2-1721 voor het gerecht van Zevenhoven en Noorden transport d.d. 19-3-1754 voor het gerecht van Zevenhoven en Noorden
onroerend goed:
hofstede, huys c.a. met 21 mergen 79 roeden lands;
hofstede daar voorheen een huys op heeft gestaan met 8 mergen soo wey- als hoyland;
weyland, groot 1100 roeden;
hennipthuyn, groot 25 off 30 roeden;
hennipthuyn, groot 40 roeden; wz Buyrtendyk
hennipthuyn, groot 80 roeden; wz Buyterdyk
campje hooyland;
erff, boomgaart en akker daaragter waarop voor desen een huys gestaan heeft; oz Dyk
Bijzonderheden:
comparanten eerste party wonen te Oudhuizen en Kamerik;
comparanten tweede party wonen te Noorden, Mydrecht en Aarlanderveen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U242a004 68

Marrigje married Willem Pools Kruiswijk on 24 march 1732 in Kockengen.48 (Willem Pools Kruiswijk was born circa 1695.)

  Marriage Notes:

"Omdat hij doodziek was, is hij voor zijn bed getrout." 48

Marrigje also married Jan Simons Brouwer, son of Simon Jans Brouwer and Marrigje Claasdr de jongste Hogenboom.6 (Jan Simons Brouwer was born in Wilnis 46 and was christened on 26 april 1711 in Wilnis 174.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.