Jan
(Circa 1580-)
Emmigje?
(-)
Cornelis Anthonies
(Circa 1585-)
Marrigje Matthijsdr
(Circa 1585-)
Gerrit Jans
(Circa 1610-)
Willempje Cornelisdr van Amerongen
(Circa 1615-)
Arie Gerrits van Amerongen
(1645-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Gougje Gijsberts van Oostveen

2. Emmigje Willems
3. Neeltje Cornelisdr

Arie Gerrits van Amerongen 72

  • Christened: 28 september 1645, Westbroek 72
  • Marriage: (1): Gougje Gijsberts van Oostveen 72
  • Marriage: (2): Emmigje Willems 13 september 1696, Westbroek 72
  • Marriage: (3): Neeltje Cornelisdr 14 november 1705, Westbroek 72

  General Notes:

Akte inv.nr. U101a1, aktenr. 213, d.d. 05-11-1684
Aktesoort Procuratie
Notaris B. KENNEWECH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Arie Gerritsz van Amerongen
Beroep eerste partij: schoenmaecker
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Naam tweede partij: Henricus Ribbius
Beroep tweede partij: procureur voor den hove van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om te procederen tegen Dirck Teunisz, herbergier te Westbroek

Akte inv.nr. U83b12, aktenr. 57, d.d. 13-11-1689
Aktesoort Protest
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: (klein)kinderen + Grietien Cornelis, in leven wed. Gysbert Janss van Oostveen:
Naam eerste partij: Jacob Gysbertss van Oostveen ( Japick Gysbertsen van Oostfeen )
Woonplaats eerste partij: buyten de Weertpoort
Naam eerste partij: Gerrit van den Anstoot ( Gerrit Dierckse vaen den Aenstoot )
Naam echtgenote eerste partij: x Gysbertie van Oostveen
Woonplaats eerste partij: buyten de Weertpoort
Naam eerste partij: Eygien van Oostveen
Woonplaats eerste partij: buyten de Weertpoort
Naam eerste partij: Arien Gerritss
Naam echtgenote eerste partij: x Gougie Gysberts van Oostveen
Naam eerste partij: Jan Tymenss
Naam echtgenote eerste partij: x Emmigie Gysberts van Oostveen
Beroep eerste partij: schipper tot Cortehoeff
Naam eerste partij: Steven van Es
Naam echtgenote eerste partij: x Neeltien Gysberts van Oostveen
Naam eerste partij: onmondige kinderen + Cornelis Gysbertss van Oostveen by Niesien van den Hardenbergh
Samenvatting inhoud akte: het begraven van hun (groot)moeder geschiedt zonder aanvaarding van haar nalatenschap

Akte Inventarisnummer U118a1, aktenummer 554
Aktedatum 23-12-1699
Aktesoort Procuratie
Notaris T. VOSCH VAN AVEZAAT ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Arien Gerritsen van Amerongen
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam tweede partij: Jacobus Wantenaer
Beroep tweede partij: notaris 's hoofs van Utreght
Samenvatting inhoud akte: om, voor gerecht van Westbroek, huis c.a. te verkopen en transporteren, en uit de kooppennigen N.N., wed. Jasper Meertensse van der Helm, te voldoen

Akte inv.nr. U83b26, aktenr. 43, d.d. 29-10-1703
Aktesoort Procuratie
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: medeŽrfgenamen Emmetie Gysberts van Oostveen, in leven met Jan Tymensen Weltevreden:
Naam eerste partij: Jacobus van Oostveen
Naam eerste partij: Jacob Gerrit van den Ansstoet
Naam echtgenote eerste partij: x Gysbertie Gysberts van Oostveen
Naam eerste partij: kinderen Cornelis van Oostveen:
Naam eerste partij: Neeltie Cornelis van Oostveen
Naam eerste partij: Gysbertie Cornelis van Oostveen
Naam eerste partij: Marten Stigt
Naam echtgenote eerste partij: x Emmetie Jans van Oostveen, dochter Jan Gysbertsen van Oostveen
Naam eerste partij: Adriaen van Putten
Naam echtgenote eerste partij: x Emmetie Barents
Naam eerste partij: Jacob Gysbertsen van Oostveen
Naam eerste partij: Jacob van Doorn
Naam echtgenote eerste partij: x Catharina Ariens van Oostveen
Naam eerste partij: Neeltie Gysberts van Oostveen
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Kors Corneliss de Geus
Naam eerste partij: Arien Gerritss van Amerongen
Naam echtgenote eerste partij: x Gougien Gysbertss van Oostveen
Naam eerste partij: Gerrit Janssen van Oostveen
Naam tweede partij: Simon van Swanik
Naam echtgenote tweede partij: x Aegie Gysbertss van Oostveen
Samenvatting inhoud akte: om van Jan Tymensen Weltevreden te Kortenhoef hun erfdeel te innen
Verwijzingen: uitkoop d.d. 28-9-1703 voor E. Mooy, secretaris te Kortenhoef
Bijzonderheden: tweede party is medeŽrfgenaam
Bijzonderheden: Kors Corneliss de Geus is naar IndiŽ 128

Arie married Gougje Gijsberts van Oostveen, daughter of Gijsbert Jans van Oostveen and Grietje Cornelisdr.72 (Gougje Gijsberts van Oostveen was born circa 1650.)

Arie also married Emmigje Willems on 13 september 1696 in Westbroek.72 (Emmigje Willems was born circa 1665.)

Arie also married Neeltje Cornelisdr on 14 november 1705 in Westbroek.72 (Neeltje Cornelisdr was born in Tienhoven 72.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.