Jacob Graves
(Circa 1655-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Josina-Maria Dul

Jacob Graves 84

  • Born: Circa 1655
  • Marriage: Josina-Maria Dul 84

  General Notes:

Chirurgijn.

Akte inv.nr. U118a2, aktenr. 108, d.d. 07-09-1701
Aktesoort Procuratie
Notaris T. VOSCH VAN AVEZAAT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: borgermeesteren ende vroetschap
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Cornelis Verborght
Beroep gemachtigde: raad in de vroetschap van Utrecht
Naam tweede partij: Jacob Graves
Beroep tweede partij: chirurgyn
Samenvatting inhoud akte: om perceel in Benschop te transporteren aan N.N., wed. Laurens Leeman
Verwijzingen: resolutie d.d. 1-2-1701 van de vroedschap van Utrecht

Akte inv.nr. U142a1, aktenr. 59, d.d. 22-03-1705
Aktesoort Procuratie
Notaris J. BOTH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Isabella Margareta van Zyl
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan Gysbert Ruysch
Beroep eerste partij: in leven ritmeester
Woonplaats eerste partij: Utregt
Naam eerste partij: haar onmondige kinderen
Naam tweede partij: Jacob Graves
Beroep tweede partij: mr chirugyn
Woonplaats tweede partij: Benschop, aan de kerk
Samenvatting inhoud akte: tot inning van een plecht van f 2000,- ten laste van juffrouwen van Zyl te Gorinchem en een obligatie van f 1260,- ten laste van dezelfden
Verwijzingen: plecht 5-6-1693 voor gerecht van Gorinchem
Bijzonderheden: gemachtigde is geasummeerde voogd over haar minderjarige kinderen 84

Jacob married Josina-Maria Dul, daughter of Andries Dul and ? ?.84 (Josina-Maria Dul was born circa 1655.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.