Cornelis Ariens Advokaat
(Circa 1575-)
? ?
(-)
Abraham Cornelisz Advokaat
(Circa 1610-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Pietertje Adriaans

Abraham Cornelisz Advokaat 1917

  • Born: Circa 1610
  • Marriage: Pietertje Adriaans 1917

  General Notes:

f53 10-8-1635
Comp. de Machdelena Joris wede van Dammis Adriaens schoemacker te Nieuwpoort geass. met Adriaen Adriaens Schoemacker won. idem transp. aan Adriaen Cornelisz en Abraham Cornelisz Advocaat gebroeders, 4 hont een derde part die gelegen leijt inde hofstede van Cornelis Adriaens Advocaat zalgr. van de Leck t/a de Tiendwegh oostw. de voorn broers en westw. Adriaen Lenaerts wede

f74 ? ca 1640
Comp. Abraham Cornelisz Advocaat won. alh. heeft getransp. overgeven etc. aan zijn broeders Willem en Harmen Cornelisz Advocaet mitsg. Bastiaen en Adriaen Albertsz zijne cosijns een 1/5 part van 1 mrg te Gelkenes aengekomen door't ovl. van Weijntgen Cornelis (hun zuster)

f92 8-6-1642
Comp. Jan Willems Sterrenburg won. Nieupoort transp. aen Willem Gerrits en Abraham Cornelisz Advocaet 1 mrg.

f149 12-9-1650
Abraham Cornelisz Advocaet is schepen te Gelkenes
kan niet schrijven.

f42 7-5-1652 Abraham Cornelisse Advocaat is schepen

f39 9-5-1655
schepen is Abraham Cornelis Advocaat

f136 13-6-1665
Rentebrief ten laste van Abraham Cornelis Advocaat wo. Gelkenes groot f 400,- naast geschreven dd 25-5-1717 innocent kind van Hendrick van Boeckeloo?

f162 na 29-11-1667
Boedelscheiding; Willem Gerritsz won. op Gelkenesseveer wedr. van Maritgen Andries zijn gewesen hvr. ter eenre Arien Aertsz Clomp man en voocht van Aertgen Cornelis voor 1/7 Willem Gerrits Vermeulen zich sterkmakende voor Annitge Ariens wede van Pieter Gerrits zijn schoonmoeder 1/7, Willem Aerts Overijn man en voocht van Neeltgen Adriaens 1/7, Maritgen Adriaens wede van Aelbert Claesz 1/7, Abraham Cornelis Advocaat man en voocht van Pietertgen Adriaens 1/7, Jop Dircksx van (N)Oort enige soon van Aeltgen Adriaens 1/7, Adriaen Gerrits als vader zich sterkmakende voor Gerrit Adriaens zijn mondige zoon geprocureert bij Berber Adriaens 1/7 1917

Abraham married Pietertje Adriaans, daughter of Adriaan Andriesz and Aaltje Rochusdr.1917 (Pietertje Adriaans was born circa 1605.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.