Jan Dirks
(Circa 1530-Before 1580)
? ?
(-)
Bruijn Jans
(Circa 1560-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Willempje Barts

Bruijn Jans 150,923

  • Born: Circa 1560
  • Marriage: Willempje Barts 923

  General Notes:

[N.A. ora Langerak 7 fol. 85v. e.v.] Rechtdag extraordinaris gehouden 7-5-1605. Bruijn Jansz. eiser van wegen zijn dochter Aertgen, contra Gerrit Cornelisz. den jonge Uul, mitsgaders tegen Cornelis Hendriksz. zijn vader.

[Idem fol.95] Rechtdag ordinaris 8-10-1605. Bruijn Jansz. verschijnt en eist "corporeel apprehentie op de persoon van devoirs. Gerrit Cornelisz. omme te geraecken tot voldoening der voirs. sententie. cum expensis". De gedaagde verschijnt niet.

[Idem fol.96v] Rechtdag 5-11-1605. Gerrit heeft nog steeds niet voldaan aan de sententie en begeeft zich niet in gijseling. De drossaard als hoogste officier moet nu overgaan tot in gijseling nemen van de gecondemneerde en de triumphant Bruijn Jansz. belooft te kosten voor te schieten.
Daarna wordt over de zaak niets gehoord. Waarschijnlijk heeft Gerrit Cornelisz. voldaan aan de uitspraak.

14-11-1608
Kuentken Joostensdr, weduwe van Peter Jan Bernetsz., geass. door haar stiefvader Bruyn Jansz, is schuldig 106 car. g. aan Marichgen Hermans, weeskind van Herman Lenaertsz., gepr. bij Anna Hermansdr., betaald door de voogd Adriaen Cornelisz.

17-6-1659
*Anthonis Hermens, schepen wedr. van Joosijntje Bruijnen en dus erfgen. van Bruijn Jans ende Bart Joosten beide ovl. zich sterkmakende voor de verdere erfgen. (zie Langerak RA.) 150,626

Bruijn married Willempje Barts.923 (Willempje Barts was born circa 1565.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.