arrow arrow arrow
Wouter Cornelisz Noomen
(Circa 1535-)
Aantje Ariens
(Circa 1535-Before 1596)
Pieter Jan Barends
(Circa 1555-Before 1610)
? ?
(-)
Jan Wouters Noomen
(Circa 1570-Before 1654)
Marrigje Pieters Vuuren
(Circa 1565-)
Arie Jans Noomen
(Circa 1608-Before 1662)

 

Family Links

Spouses/Children::
Sijgje Pleuns

Arie Jans Noomen 65,74,359,420

  • Born: Circa 1608, Langerak 74
  • Marriage: Sijgje Pleuns 1637 65,74,359,420
  • Died: Before 7 june 1662, before age 54 307

  General Notes:

Schepen van Langerak.

Langerak RA.26 f13v 15-7-1650
(nakomelingen van Trijntje Dircksdr x Claas en Sijmon)
Adriaantje Huijgens wede van Jan Sijmons en als voochden haar broers Dirck en Jacob Huijgens, Cornelis Cornelisz de Groot schoonzoon van Dirck Claasse, Niesse Dircks zijn hvr. zuster en hare weeskind Trijntje Claas dr van Claas Claasse, Cornelis en Claas Jans Stout en Reijer Jacobs als kinderen van Adriaantje Claasse, Adriaan Jans Noomen en Aart Willems, Jan Wouters als gehuwd hebbende de dochters van Maritje Claas ter andere en Jan Pieters HOUMEN uijt Polsbroek wedr. nu Trijntje Jans ter andere etc.

2-6-1651 f62 - f
Comp. Cornelis Jacobs Vuijren, Reijer Jeliss Versloot als man ende voocht van Marichgen Jacobs Vuijren, Adriaen Michiels als man ende voocht van Geertje Jacobs Vuijren ende Cornelis Michiels als man ende voocht van Annichgen Jacobs Vuijren ter eenre ende Adriaen Jans Noom, Pieter Jans Noom en Albert Ghijsberts als man ende voocht van Adriaentgen Jans Noom ter andere alle te samen erfgenaemen van Neeltgen Pieters haerl. moeije za in haer leven gewoont hebbende in Goudreaen ende getrouwt geweest met Arien Willems

64. 2 morgen land in Langerak, (1420: vermeerderd met 2 morgen), boveu
en beneden: erven Herman Dirksz. (1445: Dirk Filipsz. en Filips Hermansz.; 1484: erven Arnout Pietersz.), boven (1539: eertijds Pieter Adriaansz. en nu Agatha, weduwe Willem; 1596: Adriaan Sandersz.; 1654: Sander Adriaansz.), beneden (1539: Dirk Pietersz.; 1596: Aantje Jansd.; 1654: Adriaan Arnoutsz.).
16-8-1406: Volkwijf, gehuwd met Jan Nikolaasz., 7 fo. 17.
1-3-1420: Volkwijf, gehuwd met Jan Nikolaasz., en Filips Hermansz. beiden met 2 morgen, 9 fo. llv.
16-5-1445: Arnout Pietersz. bij overdracht door Dirk Willemsz. zoals Dirk Filipsz. en Filips Hermansz., 10 fo. 50.
18-3-1484: Dirk Arnoutsz., 12 fo. 25.
9-4-1539: Arnout Dirksz. bij dode van Dirk Arnoutsz., zijn vader, waarna overdracht aan Adriaan Dirksz., zijn broer, 17 fo. 68v.
20-6-1544: Wouter Adriaansz. bij dode van Adriaan Dirksz., zijn vader, 18 fo. 2ov-2 1.
22-8-1560: Dirk Adriaansz. bij dode van Wouter Adriaansz., 21 fo. 75v-76.
17-10-1596: Jan Woutersz. bij dode van Aantje Adriaansd., zijn moeder, die aankwam van Dirk Adriaansz., 26 fo. 74v.
17-2-1654: Adriaan Jansz. bij dode van Jan Woutersz., zijn vader, 29 fo. 157.
7-6-1662: Albert Gijsbertsz. van Tienhoven voor Pleun Adriaansz., zijn neef, te Langerak bij dode van Adriaan Jansz., diens vader, 29 fo. 243v-244.

Tienhoven RA.9 13-11-1682 comp. Wouter, Jan, Jan alias Sijmonsz, Marrigje Jans de jonghsten anders Jan Sijmons, ziekelijk, alle won. te Tienhoven, te Langerak gepasseert 23-1-1675 etc. 65,307,357

Arie married Sijgje Pleuns, daughter of Pleun Floris Hendriks and Marrigje Claasdr, in 1637 65,74,359.,420 (Sijgje Pleuns was born circa 1610 in Goudriaan 74.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.