arrow arrow
Cornelis Jans
(-)
Margriet
(-)
Arie Dirks
(Circa 1500-Before 1544)
? ?
(-)
Wouter Cornelisz Noomen
(Circa 1535-)
Aantje Ariens
(Circa 1535-Before 1596)
Jan Wouters Noomen
(Circa 1570-Before 1654)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Pieters Vuuren

Jan Wouters Noomen 912,947,948

  • Born: Circa 1570
  • Marriage: Marrigje Pieters Vuuren 912,947
  • Died: Before 8 february 1654, before age 84 912

  General Notes:

Schepen van Langerak.

64. 2 morgen land in Langerak, (1420: vermeerderd met 2 morgen), boveu
en beneden: erven Herman Dirksz. (1445: Dirk Filipsz. en Filips Hermansz.; 1484: erven Arnout Pietersz.), boven (1539: eertijds Pieter Adriaansz. en nu Agatha, weduwe Willem; 1596: Adriaan Sandersz.; 1654: Sander Adriaansz.), beneden (1539: Dirk Pietersz.; 1596: Aantje Jansd.; 1654: Adriaan Arnoutsz.).
16-8-1406: Volkwijf, gehuwd met Jan Nikolaasz., 7 fo. 17.
1-3-1420: Volkwijf, gehuwd met Jan Nikolaasz., en Filips Hermansz. beiden met 2 morgen, 9 fo. llv.
16-5-1445: Arnout Pietersz. bij overdracht door Dirk Willemsz. zoals Dirk Filipsz. en Filips Hermansz., 10 fo. 50.
18-3-1484: Dirk Arnoutsz., 12 fo. 25.
9-4-1539: Arnout Dirksz. bij dode van Dirk Arnoutsz., zijn vader, waarna overdracht aan Adriaan Dirksz., zijn broer, 17 fo. 68v.
20-6-1544: Wouter Adriaansz. bij dode van Adriaan Dirksz., zijn vader, 18 fo. 2ov-2 1.
22-8-1560: Dirk Adriaansz. bij dode van Wouter Adriaansz., 21 fo. 75v-76.
17-10-1596: Jan Woutersz. bij dode van Aantje Adriaansd., zijn moeder, die aankwam van Dirk Adriaansz., 26 fo. 74v.
17-2-1654: Adriaan Jansz. bij dode van Jan Woutersz., zijn vader, 29 fo. 157.
7-6-1662: Albert Gijsbertsz. van Tienhoven voor Pleun Adriaansz., zijn neef, te Langerak bij dode van Adriaan Jansz., diens vader, 29 fo. 243v-244.

18-5-1610
Comp. Jan Woutersz als man en voogd van Marichjen Petersdr sijne hvr., Jacob Petersz Vuijren, Adriaen Willemsz als man en voogd van Cornelia Petersdr, Barent Jansz als oom ende voogd van Marrichgen Peters noch onmondich alle kinderen en erfgen. van salgr. Peter Jan Berents. transport. aan Kuentgen Joosten hare stiefmoeder 2 hont lant gelegen op Langesteijn in een weer van 6 mrg sijnde het leste weer palende aan de lantscheiding met Langerak mitsgaders haer comp. gerechtigheyd in 4 hont lant tandere tyden gecocht van de pastorye van Thienhoven gelegen in weer mede aldaar en bovendien haer gerechtigheyd in de erfenisse van Willemcke Barthen des voors Kuentgens moeder. coop voorwaerden van dd 19-5-1609
Kuentgen Joosten wed. van Peter Jan Berents, Jacob Bastiaens haer jegenw. man bekent ? 30-8-4 schuld als reste van de cooppen. van ca 2 hont lants etc. aen Marrichgen Peters het nagelaten weeskind van Peter Jan Berents met consent van Barent Jan Berents als oom ende bloetvoogt 627,947

Jan married Marrigje Pieters Vuuren, daughter of Pieter Jan Barends and ? ? 912.,947 (Marrigje Pieters Vuuren was born circa 1565 in Tienhoven 947.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.