Bastiaan Claasz
(Circa 1530-Circa 1580)
Hendrikje Corsdr
(Circa 1535-Before 1603)
Adriaan Pieters
(Circa 1525-)
? ?
(-)
Aart Bastiaans
(Circa 1566-Before 1602)
Weijntje Adriaans
(-Before 1614)
Adriaan Aarts
(-Before 1669)

 

Family Links

Adriaan Aarts 999

  • Died: Before 30 april 1669 159

  General Notes:

Kinderen wonen ten westen van het land van Noomen.

Lopik RA.1339 f230 1-2-1630
Reijer Jacobsz, wonende in den gerechte van Lopick, als weduwenaer ende boedelheerder van za. Marichgen Aerts, sijne overledene huijsvrou, geassisteert met Geerloff Jacobsz, sijn broeder, Mr. Cornelis Cornelisz ende Jan Jansz, sijne swagers, ter eenre, ende Adriaen Aertsz met Claes Aertsz, als omen ende bloetvoochden van de kinderen van de voorn. Marichgen Aerts bij Reijer Jacobsz verweckt, sijnde selve kinderen 4 int getall met namen Weijntgen Reijers, out 13, Aert Reijersz, oudt 9, Laurens Reijersz, out 7, ende Cornelis Reijersz, out 4 jaren ofte elcx daer omtrent, sijnde de voorn. 2 voochden geassisteert met Daniell Sebastiaensz, der voorsz. kinderen outoom, ter anderen sijde, bekennen met malcanderen opgerecht te hebben een maeckgescheijt belangende der voorn. kinderen moederlicke erffenisse.

Langerak RA.21 f54 11-10-1637
Comp. Reijer Jacobs wonende in Lopick trp. aan Adriaen Aerts en Claes Aerts zijne gewesene schoonbroeders 2 mrg. is 1/3 part van't weer. 151,159

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.