Bastiaan Claasz
(Circa 1530-Circa 1580)
Hendrikje Corsdr
(Circa 1535-Before 1603)
Adriaan Pieters
(Circa 1525-)
? ?
(-)
Aart Bastiaans
(Circa 1566-Before 1602)
Weijntje Adriaans
(-Before 1614)
Marrigje Aarts
(Circa 1592-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Reijer Jacobs

Marrigje Aarts 151,999,1001

  • Born: Circa 1592, Langerak 151
  • Marriage: Reijer Jacobs 151,999

  General Notes:

Lopik RA.1339 f230 1-2-1630
Reijer Jacobsz, wonende in den gerechte van Lopick, als weduwenaer ende boedelheerder van za. Marichgen Aerts, sijne overledene huijsvrou, geassisteert met Geerloff Jacobsz, sijn broeder, Mr. Cornelis Cornelisz ende Jan Jansz, sijne swagers, ter eenre, ende Adriaen Aertsz met Claes Aertsz, als omen ende bloetvoochden van de kinderen van de voorn. Marichgen Aerts bij Reijer Jacobsz verweckt, sijnde selve kinderen 4 int getall met namen Weijntgen Reijers, out 13, Aert Reijersz, oudt 9, Laurens Reijersz, out 7, ende Cornelis Reijersz, out 4 jaren ofte elcx daer omtrent, sijnde de voorn. 2 voochden geassisteert met Daniell Sebastiaensz, der voorsz. kinderen outoom, ter anderen sijde, bekennen met malcanderen opgerecht te hebben een maeckgescheijt belangende der voorn. kinderen moederlicke erffenisse. 151

Marrigje married Reijer Jacobs, son of Jacob Reijers and Lijntje Geerlofs 151.,999 (Reijer Jacobs was born circa 1580.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.