Huijbert Claas Simons
(-)
Aaltje Cornelisdr
(-)
Lijsbeth Huijberts
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Arie Pieters Baars

2. Jasper Theunisz Teckop
3. Dirk Pieters van Wijngaarden

Lijsbeth Huijberts 1308

  • Marriage: (1): Arie Pieters Baars 1308
  • Marriage: (2): Jasper Theunisz Teckop 1308
  • Marriage: (3): Dirk Pieters van Wijngaarden 1308

  General Notes:

411 49 9-12-1651
voor hugo blomvliet* (tek)(schout), jacob leendertsz (merk) en jacob ghijsbertsz ridder (tek)(heemraden) stellen jasper thonisz terkop man van lijsbeth huijbertsz (te vorens weduwe van arien pietersz de baers zalr. en dirck pietersz baers als testamentaire voogd over de nagelaten kinderen van vern. arien pietersz den baers zalr., verwekt bij gemelde lijsbeth huijberts, verkopen aan huijnert claasz (won. te stolwijk), jan huijgensz streeflandt (won. op de oostzijde van de vlist), elk voor de helft, 4m land gelegen op de oostzijde van de vlist. Strekt van uit de halve waterschap van de vlist tot de halve kadesloot. Belend ten noorden cornelis ariensz snoeck en ten zuiden ghijsbert meertensz cool. Is mede getekend door a.g. bullick secr.

540 216 30-4-1674 (sic)
hendrik theunisz texkop 1) (koopman alhier te haastrecht) als bloedvoogd en grootvader van het weeskind .... (geen naam vermeld) jonge dochter van jan hendriksz texkop (tot haastrecht overleden) ter eenre en merrichge ariens baers 1) (nagelaten weduwe van jan hendriksz texkop) ter andere zijde, als mede geass. wezende met cornelis cornelisz domburgh 1)(schepen, haar gekoren voogd), na overleg en gelegenheid van de boedel van de overledene, en approbatie van de burgemeester als weesmeester en oppervoogd van de stede haastrecht, is men in vriendschap overeen gekomen, dat vern. merrichge ariens den baers zal blijven in het gehele bezit van de boedel, zoals haar man die nagelaten heeft. Zal daarvoor het weeskind onderhouden en alimenteren tot haar huwelijke state, en bij het trouwen een eerlijke uitzet geven. Verder te kleden en een eerlijk handwerk te leren. Ook uit te reiken 2m land en 2 hond gelegen in bergambacht gemeen met dirk- en sijmon pietersz baers en de weeskinderen van willem pietersz baers zalr. in een stuk van 5m 2h land. Strekt van de vamicx wetering af noordwaarts tot de halve kadesloot. Belend ten oosten cornelis pieter jansz en ten westen de armen van schoonhoven en bergambacht. Item een werfje gemeen met malkanders, gelegen buiten schoonhoven van omtrent 25 roe. Nog een 1/2 morgen land gelegen in berkou, gemeen met haar moeder lijsbeth huijberts, laatst weduwe van jacob cornelisz texcop (burgemester) met enige anderen verscheidenen personen) met het huis. Strekt van de halve huisweg zuidwaarts tot willem jacobsz. Belend ten oosten cent willemsz cs en ten westen de kinderen en erfgn. van hillitge floren en nog noordwaarts op van de halve huisweg af strekkende tot de halve wechwetering. Belend ten oosten willem pouwelsz en ten westen leendert huijbertsz. Nog 6m land aan de vlist op de oostzijde, gemeen met haar moeder in een hofstede met huis, berg en schuur van 12m. Strekt in t westen ter halver vlist en ten oosten tot de schutterskade toe. Belend ten zuiden de kinderen van jan huijgen streeflandt en ten noorden cornelis crijnen, waarvan het vern. weeskind van al deze landerijen zal moeten ook genieten van ieder stuk land (de vern. weduwe competerende), elk de helft. Nog zal adriana vern. hebben haar spaarpot met al haar zelver goud of juwelen alhier gestipuleert: het spaargeld (gerekend 4 ducatons en een rijksdaalder), een gouden naald. een gouden ring, 2 gouden bellen, een zilveren haarborstel, een peper doosje, 5 zilveren eierlepels, de zilveren mosterdpot, een lepeltje, 2 zilveren zoutvaatjes, een klein zilver met sleutels opzij. Nog een zilverwerk met gouden stukjes van haar moeije dirckje, met nog 800 gl van 20 stv./gl. De weduwe stelt tot onderpand al haar goederen. Dit accoord is geschied met de approbatie van het gerecht van haastrecht.
1) ondertekende de orginele acte, benevens n. van arckel, b. thuijnenburgh, fop gerridtsz luijt en aert gued attestor en was verder getekend door n. van arckel (secr.).

Procuratie - om rechtens borgtocht te vorderen van haar stiefvader Dirck Pieterss van Wyngaerden x Elisabeth Huyberts ten aanzien van beheer nagelaten goederen van haar vader en van haar grootouders Huybert Claes Simonss en Aeltgen Cornelis
Aktenummer: 158
Datum: 25-11-1675
Soort akte: Procuratie
Samenvatting: om rechtens borgtocht te vorderen van haar stiefvader Dirck Pieterss van Wyngaerden x Elisabeth Huyberts ten aanzien van beheer nagelaten goederen van haar vader en van haar grootouders Huybert Claes Simonss en Aeltgen Cornelis
Notaris: W. VAN VELPEN
Personen:
Constituant: Marrichie Ariens den Baers, dochter + Arien Pieterss den Baers
Echtgenoot: gehuwd met Hendrick Radou
Woonplaats: Utrecht
Geconstitueerde: haar man
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U072a006

541 219 13-1-1676
op heden compareerde voor de hoge raad in holland adriaen van starrevelt als procureur van dirck pietersz van wijngaerden man van elisabeth huijberts ter eenre en pieter van de velde als procureur van hendrik banden (won. te utrecht) man van maritje ariensde baers ter andere zijde en presenteerde de hove zeker verbaal en submissie, dd 8ste dezer maand january, voor de heren en meesters mattheus cool en arnout van cieters (raden in de hove van holland) als commissarissen gehouden, aangegaan en gemaakt. Verzochten daarop ter wederzijden condemnatie volgende haarluiden speciale procuratie hen bij de verscr. verbale en submissie verleend.
Uit krachte van zeker appointement commisseriael van het hof van holland dd 17-12-1675 zijn op heden 13-1-1676 voor ons mattheus cool en arnout van cieters (raden in de verscr. hove als commissarissen in dezen), hebbende tot adjunct johan supti (?) (secr. van dat hof) gecompareerd hednrik branden (sic) (won. te utrecht) man van maritje ariens den baers (dochter van elisabeth huijberts) nu getrouwd met dirk pietersz van wijngaerden (won. te haastrecht) requirant, geass. met mr. johan de groot en pieter van de velde, zijn advocaat en procureur ter eenre en dirk pietersz man van voorn. elisabeth huijbertsz van wijngaerden gerequireerde met mr. vincent van pothoef en adriaen van starrevelt, zijn advocaat en procureur ter andere zijde. En zijn partijen, door tussen spreken van ons commissarissen, verdragen dat zij gedurende deze sustiantie en tot de uitspraak, hun vrouwe goederen niet mogen valieeren, belasten of verkopen en dat zij zich zullen houden aan de uitspraak en arbitrage van ons commissarissen, welke een super arbiter mogen aanstellen etc. Het hof condemneert in het voorstaande.
Gedaan te den haag 14-1-1676. 128,1308

Lijsbeth married Arie Pieters Baars, son of Pieter Ariens Baars and Marrigje? Willems van Bollesteijn.1308

Lijsbeth also married Jasper Theunisz Teckop, son of Anthonie Jaspers and Geertje Reijers.1308

Lijsbeth also married Dirk Pieters van Wijngaarden.1308

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.