Jan Aarts Ketel
(Circa 1675-)
Marrigje Dirks van Leusden
(Circa 1675-)
Aart Jans Ketel
(1703-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jannigje Jans in den Eng

Aart Jans Ketel 89,92,128

  • Christened: 16 september 1703, Amerongen 89
  • Marriage: Jannigje Jans in den Eng 128

  General Notes:

Akte inv.nr. U218a8, aktenr. 164, d.d. 21-10-1758
Aktesoort Scheiding
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven ab intestato van Jan Janse in den Engh:
Naam eerste partij: Aart Jans Ketel
Naam echtgenote eerste partij: x Jannetje in den Engh, zuster
Woonplaats eerste partij: Amerongen
Naam eerste partij: Evert in den Engh, broer
Woonplaats eerste partij: De Coppel
Naam eerste partij: Hendrica in den Engh, zuster
Woonplaats eerste partij: De Coppel
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van hun overleden broer

Akte inv.nr. U230a14, aktenr. 13, d.d. 14-04-1777
Aktesoort Afstand
Notaris B. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Lambert Ketel
Naam eerste partij: Pieter Ketel
Naam eerste partij: Gerrit Ketel
Naam eerste partij: Hendrik Ketel
Naam tweede partij: Jan Ketel, zoon van Aart Janze Ketel en Jannigje Jansz in den Eng, broer
Naam tweede partij: zyn kinderen en erfgenamen
Samenvatting inhoud akte: van recht op de fideicommissaire bespreking van de hofstede de Leege Meeren met de bybehorende landeryen, gelegen onder de Koppel en Kovelswade, uit de nalatenschap van Hendrik van Vollenvelden
Verwijzingen: testament d.d. 31-12-1760 voor notaris Hendrik van Dam
Bijzonderheden: Evert Janzen in den Eng en Hendrika Janzen in den Eng, kinderen van Jan Janzen in den Eng en erfgenamen van Hendrik van Vollenvelden, beloven voor de afstand aan ieder f 100,- te betalen

Akte inv.nr. U230a16, aktenr. 42, d.d. 05-12-1781
Aktesoort Testament
Notaris B. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrica Janssen in den Engh
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jan Aartse Ketel, neef
Bijzonderheden: de erfgenaam is een zoon van + Aart Ketel en + Jannetje Janssen in den Engh, zuster
Bijzonderheden: met benoeming van Reynier Boonebakker, uitmaander te Utrecht, tot executeur

Akte inv.nr. U236a15, aktenr. 38, d.d. 12-05-1789
Aktesoort Akkoord
Notaris J. KLEMME, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Johanna van Yzendyk:
Naam eerste partij: Jacobus van Yzendyk, broer
Beroep eerste partij: meester timmerman
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: Hendrikje van Yzendyk, zuster
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: kinderen van + Geertrui van Yzendyk, zuster:
Naam eerste partij: Anna Maria Schottel, uit huwelyk met Frans Schottel
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Jan Cuyk
Naam eerste partij: Antonia Schottel, uit huwelyk met Frans Schottel
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Jan Hessing
Naam eerste partij: Gerrit van Selm, uit huwelyk met Jacobus van Selm
Naam tweede partij: erven Jannigje Janse in den Eng in leven gehuwd met Aart Janse Ketel:
Naam tweede partij: Jan Ketel
Woonplaats tweede partij: De Koppel
Naam tweede partij: Lambert Ketel
Woonplaats tweede partij: Amerongen
Naam tweede partij: Hendrik Ketel
Woonplaats tweede partij: Amsterdam
Naam tweede partij: Gerrit Ketel
Samenvatting inhoud akte: over de wyze van voldoening aan tweede party van f 1000-0-0, door Hendrik van Vollenvelde, in leven koopman te Utrecht, gelegateerd aan Johanna van Yzendyk met last van fideď-commis; eerste party draagt obligatie f 1000-0-0 ten laste van provincie Utrecht over
Verwijzingen: testament d.d. 21-10-1785 voor notaris J. Klemmé
Verwijzingen: testament d.d. 31-12-1760 voor notaris Hendrik van Dam 128

Aart married Jannigje Jans in den Eng, daughter of Jan Jans in den Eng and Lijsbeth Jans Tol.128 (Jannigje Jans in den Eng was christened on 25 december 1707 in Wijk bij Duurstede 92.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.