arrow arrow
Jan Aarts Ketel
(Circa 1675-)
Marrigje Dirks van Leusden
(Circa 1675-)
Jan Jans in den Eng
(1682-)
Lijsbeth Jans Tol
(1677-)
Aart Jans Ketel
(1703-)
Jannigje Jans in den Eng
(1707-)
Jan Aarts Ketel
(1733-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Engeltje Hendriks Schimmel

Jan Aarts Ketel 6,48,177

  • Christened: 6 december 1733, Wijk bij Duurstede 48
  • Marriage: Engeltje Hendriks Schimmel 8 april 1764, Utrecht 6,177

  General Notes:

Akte inv.nr. U230a5, aktenr. 22, d.d. 19-04-1764
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris B. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Aarts Ketel
Naam eerste partij: Engeltje Schimmel
Naam tweede partij: Evert in den Engh
Naam tweede partij: Hendrica in den Engh
Samenvatting inhoud akte: f 1.400,- wegens gekochte roerende goederen en vee
Bijzonderheden: in plaats van rente wordt jaarlyks 200 pond kaas geleverd
Bijzonderheden: de schuldenaren zyn toekomstige echtelieden
Bijzonderheden: geroyeerd 10-9-1773 wegens aflossing

Akte inv.nr. U230a5, aktenr. 23, d.d. 19-04-1764
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris B. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Evert in den Engh
Naam eerste partij: Hendrica in den Engh
Naam tweede partij: Jan Hartse Ketel ( Jan Aartse Ketel )
Naam tweede partij: Engeltje Schimmel
Soort onroerend goed: hoffsteede bestaende in een huys c.a. bakhuys en tuyntje en 14 mergen bouwland en 21 mergen weyland
Gerecht onroerend goed: Clein Covelswade en de Coppels
Bijzonderheden: de huurders zyn toekomstige echtelieden

Akkoord - over verdeling boedel Hendrik Schimmel en Maagje van Loon in egale
porties na overlyden van Maagje van Loon
Datering: 05-03-1774
Aktenummer: 8
Datum: 05-03-1774
Soort akte: Akkoord
Samenvatting: over verdeling boedel Hendrik Schimmel en Maagje van Loon in egale porties na overlyden van Maagje van Loon
Eerste partij: Maagje van Loon
Woonplaats: Wulven
Naam partner: wed. Hendrik Schimmel
Notaris: C. MOM
Tweede partij:
Hannes Schimmel, zoon
Woonplaats: Schonauwen
Dirk Schimmel, zoon
Woonplaats: Wulven
Helmis Schimmel, zoon
Woonplaats: Sterkenburg
Jan Ketel
Naam partner: x Engeltje Schimmel, dochter
Claas van Dyk
Woonplaats: Driebergen
Naam partner: x Willemyntje Schimmel, dochter
Willem Schimmel, zoon
Woonplaats: Wulven
Maria Schimmel, dochter
Woonplaats: Wulven
Bijzonderheden: ook op 8-3-1774 gedateerd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U268a003

Akte inv.nr. U230a14, aktenr. 13, d.d. 14-04-1777
Aktesoort Afstand
Notaris B. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Lambert Ketel
Naam eerste partij: Pieter Ketel
Naam eerste partij: Gerrit Ketel
Naam eerste partij: Hendrik Ketel
Naam tweede partij: Jan Ketel, zoon van Aart Janze Ketel en Jannigje Jansz in den Eng, broer
Naam tweede partij: zyn kinderen en erfgenamen
Samenvatting inhoud akte: van recht op de fideicommissaire bespreking van de hofstede de Leege Meeren met de bybehorende landeryen, gelegen onder de Koppel en Kovelswade, uit de nalatenschap van Hendrik van Vollenvelden
Verwijzingen: testament d.d. 31-12-1760 voor notaris Hendrik van Dam
Bijzonderheden: Evert Janzen in den Eng en Hendrika Janzen in den Eng, kinderen van Jan Janzen in den Eng en erfgenamen van Hendrik van Vollenvelden, beloven voor de afstand aan ieder f 100,- te betalen

Uitkoop
Datering: 12-09-1778
Aktenummer: 28
Datum: 12-09-1778
Soort akte: Uitkoop
Uitkoper: kinderen, schoonkinderen en erfgenamen ab intestato van + Hendrik Schimmel en + Maygje van Loon:
Bijzonderheden: Hendrik Schimmel is overleden op 26-02-1774; Maygje van Loon is overleden op 20-08-1778
Dirk Schimmel
Maria Schimmel
Willem Schimmel
Notaris: G. J. VAN SPALL
Tweede partij: de overige kinderen, schoonkinderen en erfgenamen ab intestato van + Hendrik Schimmel en + Maygje van Loon:
Hannes Schimmel
Naam partner: x N.N.
Jan Aartze Ketel
Naam partner: x Engeltje Schimmel
Nicolaas van Dijk
Naam partner: x Willemijntje Schimmel
Wilhelmus Schimmel
Naam partner: x N.N.
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U278c002

Akte inv.nr. U230a16, aktenr. 42, d.d. 05-12-1781
Aktesoort Testament
Notaris B. SLUYTERMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrica Janssen in den Engh
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jan Aartse Ketel, neef
Bijzonderheden: de erfgenaam is een zoon van + Aart Ketel en + Jannetje Janssen in den Engh, zuster
Bijzonderheden: met benoeming van Reynier Boonebakker, uitmaander te Utrecht, tot executeur

Akte inv.nr. U236a15, aktenr. 38, d.d. 12-05-1789
Aktesoort Akkoord
Notaris J. KLEMME, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Johanna van Yzendyk:
Naam eerste partij: Jacobus van Yzendyk, broer
Beroep eerste partij: meester timmerman
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: Hendrikje van Yzendyk, zuster
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam eerste partij: kinderen van + Geertrui van Yzendyk, zuster:
Naam eerste partij: Anna Maria Schottel, uit huwelyk met Frans Schottel
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Jan Cuyk
Naam eerste partij: Antonia Schottel, uit huwelyk met Frans Schottel
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Jan Hessing
Naam eerste partij: Gerrit van Selm, uit huwelyk met Jacobus van Selm
Naam tweede partij: erven Jannigje Janse in den Eng in leven gehuwd met Aart Janse Ketel:
Naam tweede partij: Jan Ketel
Woonplaats tweede partij: De Koppel
Naam tweede partij: Lambert Ketel
Woonplaats tweede partij: Amerongen
Naam tweede partij: Hendrik Ketel
Woonplaats tweede partij: Amsterdam
Naam tweede partij: Gerrit Ketel
Samenvatting inhoud akte: over de wyze van voldoening aan tweede party van f 1000-0-0, door Hendrik van Vollenvelde, in leven koopman te Utrecht, gelegateerd aan Johanna van Yzendyk met last van fideď-commis; eerste party draagt obligatie f 1000-0-0 ten laste van provincie Utrecht over
Verwijzingen: testament d.d. 21-10-1785 voor notaris J. Klemmé
Verwijzingen: testament d.d. 31-12-1760 voor notaris Hendrik van Dam 68

Jan married Engeltje Hendriks Schimmel, daughter of Hendrik Jans Schimmel and Maagje van Loon, on 8 april 1764 in Utrecht 6.,177 (Engeltje Hendriks Schimmel was born in 1735 and died on 21 march 1820 in Oud Wulven 6.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.