Herman Duijker
(Circa 1585-)
? ?
(-)
Huijbert Hermans Duijker
(Circa 1620-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Aantje Pieters

Huijbert Hermans Duijker 192,197

  • Born: Circa 1620
  • Marriage: Aantje Pieters 197

  General Notes:

20-9-1652 f57 mgs
Comp. Huijbert Hermans op Achthoven wedr. van Aentgen Peters ter eenre ende Cornelis Peters voor sijn selve mitsgaders Merrigen Hermans wede van Dirck Peters als moeder van de onm. kinderen aen voors. Dirck Peters verweckt en Cornelis Jans man en voocht van hvr. mitsgaders Jan Gijsberts, Jacob Peters en Claes Peters, broeders, Jan Gerrits en Jan Jans van Thienhoven hare swagers, kinderen van Annegen Peters zalgr. haer suster en meu resp. ter andere zijde. Huijbert Hermans voor de helft en de samelijke erfgenamen voor de andere helfte

15-1-1653 f61 loot
Comp. Cornelis Peters voor sijn selve, Merrigje Hermans wede zalgr. Dirck Peters mitsgaders Cornelis Jans, Jan Gijsbert, Jacob Peters en Claes Peters gebroeders mitsgaders Jan Gerrits sterkmakende voor Jan Jans als swager alle erfgenamen van Aentgen Peters etc.

1-7-1686, 65 (zie ook 91)
Comp. Hendrick Hermensz en Aechje Aerts, echteluijden op Cortenoever, testeren, hij legateert aan de 3 kinderen van zijn nichte Bastiaentge Gerrits (tr. ca 1654) bij Claes Goossens elk f 25,- en aan de 3 kinderen van Meijchje Gerrits bij Cornelis Cornelisz Eijndhoven elk f 25,-, mitsgaders Gerrit Hermensz zoon van zijn neef Hermen Gerritsz f 25,-
Legateren te samen aan Aerdt en Hendrick Claas die jegensw. bij hen wonende zijn. Verkl comp. Tot zijn enige erfgenaam te stellen de zoon van sijn broeder Huijbert Hermansz genaempt Hermen Huijberts, item de 4 kinderen van zijn broeder Jan Hermens uits grs de dr. Van sijn ovl. Suster Aaltje Hermens genaempt Geertje Isaaks ieder voor het gerechte 6e part
En zij 2e comp. Aan Aechtje Aerts hare goederen, prelegateren aen Marichje Cornelis Tienhoven het zilverwerk en aen Hendrickje Bastiaens moeder van Marichje Tienhoven en voorts tot universele erfgen. Aerd ende Hendrick Claes gebroeders hare broederskinderen voor een derde part en Marichje en Cornelia Cornelis Tienhoven te samen een 3e part
comp. tesamen aan Aert Claesz en Hendrick Claesz die bij hen op de hofstede wonen, deselve hofstede te Cortenoever, verder tot enige en universele erfgenamen de zoon van zijn broer Huijbert Hermensz genaamd Hermen Huijberts, item aan de 4 kinderen van zijn broeder Jan Hermensz, mitsgaders de dochter van zijn ovl. zuster Aaltje Hermens genaamd Geertje Isaacs ieder voor 1/6 part en zij legateert aan Marichje Cornelisdr Tienhoven haar zilverwerk en aan Hendrickje Bastiaens haar moeder ? 25,- en tot universele erfgenamen Aerd en Hendrick Claesz broers haar broeders kinderen ieder voor 1/3 part en Marigje en Cornelia Cornelisdr Tienhoven tesamen 1/3 part.

3-9-1693, 46
Comp. Hendrick Hermensz, schepen van Lexmond, won. Cortenoever, testeert, legaat aan Hermen Huijberts zijn broers zoon f 500,-, zijn nicht Hillichje Jans f 500,-, Cornelis Jansz Pas f 300,-, Aeltje Jans Pas gehuwd met Aert Cornelis Huijsman f300,-, aan de kinderen van Herman Jans Pas f 400,- en Teuntge Teunis wede van Herman Jans Pas een aandeel in de portie, sijn cousijn Handrick Claesz van Spruijtenhoeff is universeele erfgenaam, 192

Huijbert married Aantje Pieters, daughter of Pieter Dirks and ? ?.197 (Aantje Pieters was born circa 1615.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.