Jan de Groot
(Circa 1600-)
? ?
(-)
Heijmen van Vlijmen
(Circa 1600-)
? ?
(-)
Bastiaan Jans de Groot
(Circa 1630-)
Willemijntje Heijmens van Vlijmen
(Circa 1630-)
Vas Bastiaans de Groot
(Circa 1670-1719)

 

Family Links

Spouses/Children::
Machteld Hendriks

Vas Bastiaans de Groot 895

  • Born: Circa 1670, Baseldijk 895
  • Marriage: Machteld Hendriks 26 january 1698, Hoogblokland 895
  • Buried: 8 july 1719, Hoogblokland 895

  General Notes:

11-1-1698 f88
FAS BASTIAENSZ, jm. wonende op de hoek van de Bazeldijk onder Hoogblokland, als bruidegom geass. met zijn zwager Jan AERTSZ mede wonende op Hoogblokland t.e.; en MECHELKEN HENDRICX, jd. wonende achter de Haer, als bruid geass. met haar vader HENDRICK CLAESZ, t.a.z.: huw. voorw.
Inbreng bruidegom: de ½ i/e hofstede, waarvan de weder½ is toebehorende a/d suster van de bruydegom, en 8m2h achter Arkel op de hoge beemt en o/Noulant, de bruydegom alleen en in 't geheel toebehorende

28-5-1698 f102
JACOB CORNELISZ VAN CLEEFF, jm. wonende op Hoorne, bruidegom t.e.; en ANNEKE BASTIAENS DE GROOT, jd. wonende aan de Bazeldijk op den hoeck van de Blocklantsche weg, als bruid geass. met haar broeder FAS BASTIAENSZ en haar zwager Jan AERTSE t.a.z.: huw. voorw.
Inbreng bruidegom: syn clederen
Inbreng bruid: 9½m, een ½ huys en een hele berch staende & gelegen op de vs. hoeck van de blocklantsche wech, en 800 gld

fol 91/93 27-2-1708
Vas Bastiaense won a/d Baseldijk onder Hoog-Blokland als oom en bldvgd, neffens Jan Ariense VAN GENT won te Kedichem als toesiend vgd over de onm kinderen van Jannigje Bastiaense X Nijs Ariense met name Aentie Nijsse, Lijsbet Nijsse en Lammert Nijsse en van de voorn Jannigje Bastiaense X Rijck VAN OORT met name Johanna Rijcken en Cornelia Rijcken, alsmede Arien en Bastiaen Nijssen zijnde mondige kinderen van Jannigje Bastiaense, voor de ene helft en de voorn Vas Bastiaense voor ¼ part en Cornelis, Adriaen en Dirck MOURICK, neffen Cornelis VINCK X Lijsbeth VAN MOURICK voor het resterende ¼ part, tesamen testam erfgenamen van Jan Ariense X Berbara Bastiaense overleden te Hoog-Blokland, deling van land te Nieuwland en Blokland (origineel geeft meer details).

30-4-1708
Vas Bastiaense wonende a/d Baseldijk als oom en bloedvoogd van de onm kinderen van Jannigje Bastiaense aan haar door Nijs Ariens en Rijck VAN OORT aan haar in echte verwekt, Arien en Bastiaen Nijsen zijnde mondige kinderen v/d voorn Jannigje Bastiaense, mitsgaders Cornelis, Adriaen en Dirck MOURICK, benevens Cornelis VINCK X Lijsbeth MOURICK, tesamen erfgenamen van Jan Ariense X Berbera Bastiaense overleden op Hg Blokland en transporteren aan Jan Ariense VAN GENT wonende op Kedichem 5m aldaar, ow Jan Janse DE JONGH en ww Jan Janse KUIJL, strekkende v/d Tiendweg t/d Broekgraeff toe.

19-4-1709
Arie Nijssen, jm. bruidegom geass. met zijn oom en moeij Vas Bastiaanse en Megteltje Hendrixen en voogd Jan Ariens van Gent.
Jacomina Dirx bejaarde jd. als bruid geass. door haar vader Dirck Jacobs. huw.voorw. de bruidegom brengt 1/5e part van een erfenis in

fol 93v/94v 22-5-1709
Claes Hendrickse, Jasper Hendrickse, Neeltje Hendrickse, Vas Bastiaense DE GROOT X Machteltje Hendricks en Arien Claese als vdr en vgd van zijn 2 kinderen verwekt bij Annigjen Hendrickse, tesamen kinderen en kindskinderen van Hendrick Claese X Jannichjen Ariense, deling van land op het Pappersgat (origineel geeft meer details).

~Hoogblokland 25-6-1713 Hendrikje, van Huybert, knecht in het huis van Fas Bastiaanse, in onecht bij Willemijn, meyd van Fas Bastiaanse
27-7-1713 begraven een kind van Willemijn de meijd bij Vas Bastiaanz voor klok 0-3-0

fol 107v/108v 27-12-1717
Claes Hendrickse, Jasper Hendrikse, Vas Bastiaense DE GROOT X Machteltje Hendrikse en Arien Clasen X Anneke Hendrikse za, allen kinderen van Hendrick Clase (die 29-1-1714 testeert voor Nots Hd DAAL - Gorcum), scheiding. 600,895

Vas married Machteld Hendriks, daughter of Hendrik Claasz and Jannigje Adriaans, on 26 january 1698 in Hoogblokland.895 (Machteld Hendriks was born circa 1675 in De Haar 895 and was buried on 2 march 1718 in Hoogblokland 895.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.