arrow
Hendrik Daams
(-)
? ?
(-)
Gerrit Pieters Boele
(Circa 1580-)
Claasje Hendriks
(-)
Hendrik Gerrits Boele
(Circa 1625-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Adriaantje Jacobs Verkerk

Hendrik Gerrits Boele 859

  • Born: Circa 1625
  • Marriage: Adriaantje Jacobs Verkerk 859

  General Notes:

Gezin is een verzameling.

8-8-1662 / fol. 2-3
Johannes Schilthouwer, drossaert, Hermen Pietersz Woesten en Willem Claesz, schepenen.
Dirck Petersz x Neeltge Gerrits za. ter eenre; en Hendrick Gerritsz als voogd van de nagelaten weeskinderen met name Marie Dircx oud 13 jaar, Aefge Dircx oud 11 jaar en Lijsken Dircx oud 7 jaar, ter andere zijde. De vader zal de kinderen opvoeden, alimenteren etc. tot hun mondige leeftijd en hun alsdan 20 gld uitreiken "en heeft voor de verseeckeringhe van 't geene voors verbonden speciale eenen mergen lants gelegen in de hofstede van Dirck Petersz op Bothtersloot ende meer nijet".

25.5.1663 / fol. 471-474
CLAESKEN HENDRICX, weduwe van GERRIT PIETERSZ BOELEN zalr., geass. met haar zoon HENDRICK GERRITSZ en Dom. JOHANNES VAN CRALINGEN, predicant tot Noordeloos, trp. voor fl. 2.200 aan JAN ARIENSZ CAPITEYN 2m4h door huys, hoff, berch en schuer op Bottersloot (waervan de wederhelft de voorn. JAN ARIENSZ CAPITEYN op heden is overgedragen), str. van de Ameydse opslach af, achter tot de halve wetering toe, boven DE PRINS VAN SCHOONHOVEN en beneden de weduwe van LAUW LAUWEN

9.5.1669 / fol. 81
Dom. JOHANNES VAN CRALINGEN, predicant, en TONIS TONISZ DE CLUIJT, diacon.,
van Noordeloos, uit naem en vanwege de diaconie en de rato daverende voor HENDRICK GERRITSZ BOEL, als oom en bloedvoogd van de kinderen van DIRCK PETERSZ VAN ARCKEL, trp. aan PIETER GERRITSZ VAN DEN DOOL een gerechte 1/4 part in 3m op de poldr bottersloot in 't weer van Catshoeck gen. de koij, O PIETER HENDRICXS, W de erfg. van BASTIAEN JORISZ, Z PIETER GERRITSZ VAN DEN DOOL en N HENDRICK GERRITSZ voorn. Koopsom 107 gld.
schepenen: Bastiaen Pietersz & Peter florisz

21.5.1670 / fol. 96
JAN JACOBSZ VERKERCK en JORIS JANSZ als voogden van de kinderen van HENDRICK GERRITSZ BOELE en ADRIAENTIE JACOBS VERKERCK, trp. aan ARIEN CORNELISZ DECKER 1mh lant, door huys en hof gemeen en onverdeeld met voorn. HENDRICK GERRITSZ, liggende op Bottersloot op Catshoeck, O HIJMEN ARIENSZ, W GRIETIE BASTIAENS, strekkende van de Ameyse opslach af tot de halve dwarssloot toe, voor 846 gld. 859,1705

Hendrik married Adriaantje Jacobs Verkerk, daughter of Jacob Verkerk and ? ?.859 (Adriaantje Jacobs Verkerk was born circa 1630.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.