Leendert Sliedrecht
(Circa 1625-)
? ?
(-)
Hendrik Leenderts Sliedrecht
(Circa 1655-)

 

Family Links

Spouses/Children::
? ?

Hendrik Leenderts Sliedrecht 77

  • Born: Circa 1655
  • Marriage: ? ?

  General Notes:

Notaris Hugo Pijlle - schuldbekentenis Schoonhoven 1687
inventarisnummer 7204, aktenummer 120, datum 18-06-1687
Hendrik Leendertse Sliedrecht, wonende onder Seventer, verclaert voor hem en sijne nacomelingen schuldig te wesen aen de heer Ysaacus Lieselius, predicant tot Glimmen in de lande van Valckenburgh, de somme van 1000 Carolusgulden, spruytende uyt crachte van een obligatie bij de comparant onder sijn hant op 20-8-1682 ten behoeve van voornoemde heer Lieselius verleden, die met het passeren deses gehouden werd voor gecasseert en de resterende 500 gulden over geleende en aengetelde penningen bij de comparant neffens 't passeren deses ontfangen, doende mitsdien affstant van de uytvlucht van onaengetelde gelde, belovende intresse te betalen tegens 3 gulden 5 stuivers van 't hondert in 't jaer, ingaende op heden, verbindende voor de voldoeninge van 'tgeene vsz. staet sijn persoon en alle sijne goederen. Getuigen: Andries de Gorder en Hendrick Scheurleer, wonende alhier.
bron ac1061

Weeskamer Schoonhoven 1697
inventarisnummer 265, ac-code 1059,
Akte van onderhandse verkoop door Hendrik Leendertsz Sliedrecht te Zevender aan Ysaak van Liesvelt, predikant te Klimmen, van enige landerijen in Molenaarsgraaf, 1697; afschrift.
77

Hendrik married ? ?.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.