arrow arrow
Elbert Aarts Dolman
(Circa 1635-)
Jannigje Claasdr Ploos
(Circa 1635-)
Pieter Dirks de Nooij
(Circa 1645-)
Aaltje Adriaans Meijers
(Circa 1650-)
Jan Elberts Dolman
(1672-)
Pietertje Pieters de Nooij
(Circa 1675-)
Elbert Jans Dolman
(1697-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Neeltje Jacobs van Zijpvelt
2. Jannigje Joosts Breij

Elbert Jans Dolman 128,235

  • Christened: 13 january 1697, Loosdrecht 235
  • Marriage: (1): Neeltje Jacobs van Zijpvelt 515
  • Marriage: (2): Jannigje Joosts Breij 1 march 1722, Tienhoven 128,515

  General Notes:

Akte inv.nr. U110a15, aktenr. 58, d.d. 17-07-1734
Aktesoort Testament
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Joost Jansen Brey
Naam echtgenote eerste partij: x Jannigje Goyerden
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam tweede partij: Fychje Joosten Brey, dochter
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Zeger Peterse van Oostveen
Naam tweede partij: Jannigje Joosten Brey, dochter
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Elbert Janse Dolman
Verwijzingen: testament d.d. 29-4-1724 voor notaris J. Bosch
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd over de onmondige erfgenamen
Bijzonderheden: op last van lyftocht

Akte inv.nr. U172a3, aktenr. 76, d.d. 08-12-1735
Aktesoort Testament
Notaris I. MUNNICKS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Joost Jansse Brey
Naam echtgenote eerste partij: x Jannigje Goyerden
Woonplaats eerste partij: Thienhoven
Naam tweede partij: Fychje Joosten Brey, voor de ene helft, dochter
Naam echtgenote tweede partij: gehuwd met Zeger Pieterse van Oostveen
Verwijzingen: testament d.d. 17-7-1734 voor notaris Henrick van Hees
Bijzonderheden: vruchten van de wederhelft voor Jannigje Joosten Brey, gehuwd met Elbert Janse Dolman, of naar keuze de legitieme portie
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende, en na diens overlyden, van Zeger Pieterse van Oostveen en Jan Jansse Brey tot voogden

Akte inv.nr. U160a14, aktenr. 72, d.d. 17-01-1739
Aktesoort Goedkeuring
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Elbert Dolman
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Jannighje Joosten Brey
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Samenvatting inhoud akte: van afsluiten leningen door zyn vrouw, tydens zyn arrest gedaan tot redding van de boedel
Bijzonderheden: met belofte van goed gedrag

Akte inv.nr. U184a10, aktenr. 153, d.d. 03-10-1743
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris H. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Dirk Janzen Verhoeff, minderjarig
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam assistent eerste partij: ass.: Hendrikje Cornelis Rooyen, moeder
Naam assistent eerste partij: ass.: Willem Cornelisz Rooyen, oom
Naam tweede partij: Pietertje Elberts Dolman, minderjarig
Woonplaats tweede partij: Thienhoven
Naam assistent tweede partij: ass.: Jannetje Joosten Brey, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Elbert Dolman
Naam assistent tweede partij: ass.: Zymen Betz, oom
Naam assistent tweede partij: ass.: Zeger van Oostveen, oom
Soort onroerend goed: helfte in 5 mergen zoo bouw- als weylandt - aanbreng bruidegom -
Belendingen onroerend goed: zw: de Rading nw: Pieter Hoogstraat
Gerecht onroerend goed: de Nieuwe Loosdregt
Soort onroerend goed: helft in 6 1/2 mergen zoo wey- als hooylandt - aanbreng bruidegom -
Ligging onroerend goed: over de Rading
Belendingen onroerend goed: voor: het voornoemde landt
Gerecht onroerend goed: Banne van Hilverzum
Soort onroerend goed: helft in boerenhuys c.a., met 4 mergen weylandt - aanbreng bruidegom -
Belendingen onroerend goed: voor: perceel uit 34.2
Gerecht onroerend goed: de Loosdregt, en Drechtwaarts
Soort onroerend goed: 1/12 portie in huysinge en hofstede c.a. - aanbreng bruid -
Gerecht onroerend goed: de Loosdregt
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd

Akte inv.nr. U184a13, aktenr. 176, d.d. 15-09-1746
Aktesoort Testament
Notaris H. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jannetje Joosten Brey
Naam echtgenote eerste partij: wed. Elbert Dolman
Woonplaats eerste partij: Thienhoven
Naam tweede partij: Jannetje Elberts Dolman, dochter
Naam tweede partij: Cornelia Dirxen Verhoeff, onmondig, dochter + Pietertje Elberts Dolman en Dirk Verhoeff, in leven echtelieden kleindochter
Bijzonderheden: haar dochter erft 3/4e deel en haar kleindochter 1/4e deel
Bijzonderheden: met benoeming van Jan Jacobzen Backer en Pieter Zegersse van Oostveen als voogden over haar dochter en kleindochter

Akte inv.nr. U153a8, aktenr. 99, d.d. 19-02-1749
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J. VERVOORN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrik Corssen Otten
Naam assistent eerste partij: ass.: Cors Hendriksz Otten, vader
Naam echtgenote assistent: x Neeltje Hermensse, moeder
Woonplaats assistent: Maarssenveen
Naam tweede partij: Jannetje Elbertse Dolleman
Naam assistent tweede partij: ass.: Jannetjen Joosten Brey, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Elbert Dolleman
Woonplaats assistent: Tienhoven
Naam assistent tweede partij: ass.: Simon Bets, oom en voogd
Naam assistent tweede partij: ass.: Zeger van Oostveen, oom en voogd
Soort onroerend goed: helfte van 5 mergen bou- en weyland - aanbreng bruid -
Belendingen onroerend goed: voor: Cornelis Hoogstraten zw: de rading
Gerecht onroerend goed: Nieuwe Loosdrecht
Soort onroerend goed: helfte in 6 1/2 mergen wey- en hooyland
Belendingen onroerend goed: voor: voornoemd land
Gerecht onroerend goed: banne van Hilversum
Soort onroerend goed: helfte in boerehuizinge c.a. met 4 mergen weyland
Gerecht onroerend goed: Loosdrecht en Drechtwaarts
Bijzonderheden: tweede perceel erfpacht van de magistraat van Naarden

Akte inv.nr. U153a9, aktenr. 99, d.d. 05-01-1760
Aktesoort Scheiding
Notaris J. VERVOORN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: fideď-commissaire erven Jannetje Joosten Brey, in leven wed. Elbert Dolman:
Naam eerste partij: Hendrik Corssen Otten
Naam echtgenote eerste partij: x Jannetje Elbertsz Dolman, dochter
Naam eerste partij: Cornelia Dircksz Verhoeff, kleindochter, onmondige kind van + Pitertje Elbertsz Dolman by Dirck Verhoeff
Naam voogd eerste partij: voogd: Jan Jacobsz Backer
Naam voogd eerste partij: voogd: Piter Zegersz van Oostveen
Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Jannetje Joosten Brey
Soort onroerend goed: 2 mergen 470 roeden lands - naar Hendrik Corssen Otten -
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: achterste gedeelte van huizinge c.a. - naar Hendrik Corssen Otten -
Belendingen onroerend goed: ow: het Varckenskampje
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: een parceel lands bestaande in 2 kampen
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: een parceel lands bestaande in 2 kampen
Ligging onroerend goed: Radyck
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: een parceel lands bestaande in 2 campen
Ligging onroerend goed: Middelwetering
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in 't Buitenweg
Soort onroerend goed: een parceel turffland - naar Cornelia Dircksz Verhoeff -
Belendingen onroerend goed: nw: Hendrik Corssen Otten zw: Zeger van Oostveen ow: de kinderen Dirck Claesz van Lichtenberg ww: het Varckenskampje
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: parceel lands
Ligging onroerend goed: de Meentdyck
Belendingen onroerend goed: ww: Tienhovensendyck
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in 't Zek
Soort onroerend goed: voorste gedeelte van huizinge c.a.
Ligging onroerend goed: Dykwetering
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: twee kampen lands - naar Cornelia Dircksz Verhoeff -
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: parceel lands bestaande in 2 kampen
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: parceel lands bestaande in 2 campen
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in 't Buitenweg
Verwijzingen: testament d.d. 14-9-1750 voor notaris H. van Dam
Verwijzingen: taxatie d.d. 25-..-1757 voor het gerecht van Tienhoven 128

Elbert married Neeltje Jacobs van Zijpvelt, daughter of Jacob Aarts van Zijpvelt and Adriaantje Gijsberts Dolman.515 (Neeltje Jacobs van Zijpvelt was christened on 4 february 1703 in Loosdrecht 235.)

Elbert also married Jannigje Joosts Breij, daughter of Joost Jans Breij and Jannigje Goijerds, on 1 march 1722 in Tienhoven 128.,515 (Jannigje Joosts Breij was born circa 1690 in Tienhoven 515.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.