arrow arrow arrow
Gerrit Jans van Bosveld
(Circa 1640-After 1708)
Neeltje Cornelisdr
(Circa 1645-Before 1677)
Gijsbert Jacobs Koudeijs
(Circa 1635-1710)
Gerritje Rutgers van Ginkel
(1643-1710)
Cornelis Gerrits van Bosveld
(Circa 1670-)
Geertruij Gijsberts Koudeijs
(1671-)
Gijsbert Cornelisz van Bosveld
(1707-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Cuijntje Gerrits van Zijpvelt

Gijsbert Cornelisz van Bosveld 72,74,1063

  • Christened: 16 january 1707, Maartensdijk 74
  • Marriage: Cuijntje Gerrits van Zijpvelt 18 november 1736, Maartensdijk 72,74,1063

  General Notes:

Akte inv.nr. U160a13, aktenr. 62, d.d. 06-11-1736
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gysbert van Bosveld
Naam assistent eerste partij: ass.: Cornelis van Bosveld, vader
Woonplaats assistent: aen de Martensdyck
Naam tweede partij: Cuyntje Gerritse van Zydveld
Naam assistent tweede partij: ass.: Gerrit Barten van Zydveld, vader
Woonplaats assistent: Agterwetering

Akte inv.nr. U183a11, aktenr. 2, d.d. 05-02-1746
Aktesoort Scheiding
Notaris M. DE LEEUW, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: onmondige kinderen Hendrik Schreuder en Neeltje van Bosveld, in leven echtelieden:
Naam eerste partij: Maaigje Schreuder
Naam eerste partij: Geertje Schreuder
Naam voogd eerste partij: voogd: Gerrid van Bosveld, oom
Woonplaats voogd: Maertensdyk
Naam voogd eerste partij: voogd: Gysbert van Bosveld, oom
Woonplaats voogd: Westbroek
Naam tweede partij: Jan Schreuder, oud 9 jaar, onmondige zoon van Hendrik Schreuder en Aaltje Hendriks Gyzen, in leven echtelieden
Naam voogd tweede partij: voogd: Anthony Barmentloo, oom
Naam voogd tweede partij: voogd: Hendrik Hendriksz Gysen, oom
Woonplaats voogd: Loosdrecht
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van hun vader
Verwijzingen: uitkoop d.d. 1-3-1732 voor notaris D. Houtman
Verwijzingen: openbare verkoping d.d. 18-11-1744 voor gerecht van Breukeleveen
Bijzonderheden: Hendrik Schreuder, in leven meester timmerman te Breukeleveen
Bijzonderheden: met boedelbeschryving

Akte inv.nr. U165a6, aktenr. 103, d.d. 02-10-1751
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris P. H. LINDSAY, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Reyersz
Woonplaats eerste partij: Meertensdyk
Naam eerste partij: Oth Jansz
Woonplaats eerste partij: Meertensdyk
Naam eerste partij: Aalbert Jansz
Woonplaats eerste partij: Meertensdyk
Naam eerste partij: Gysbert van Bosvelt
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Jan van Vianen
Samenvatting inhoud akte: f 600,- wegens lening

Akte inv.nr. U177a9, aktenr. 36-1, d.d. 06-01-1753
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen Theunis Aalbersen Vreendaal en Annitje Stevens:
Naam eerste partij: Cornelis van Weerdenburgh
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia Vreendaal
Naam eerste partij: Joost van Vuuren
Naam echtgenote eerste partij: x Catharina Vreendaal
Naam eerste partij: Lambert van Hoeve
Naam echtgenote eerste partij: x Emmighje Vreendaal
Naam tweede partij: Goyert Peterse
Naam assistent tweede partij: borg: Gysbert Bosvelt
Naam assistent tweede partij: borg: J.G. van Oudenallen
Soort onroerend goed: camp wey, hooy en bouwland, groot 10 mergen
Ligging onroerend goed: Gageldyk
Belendingen onroerend goed: achter: Karnmelkdyck ene zyde: NN van Duynkerken andere zyde: Roeloff van Nimwegen
Gerecht onroerend goed: Aghtienhoven
Bijzonderheden: leenroerig aan huis van Pylsweerd

Akte inv.nr. U225a2, aktenr. 1, d.d. 07-01-1753
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris J. KELFFKENS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Arien Schipper
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Gysbertus van Bosveld
Beroep tweede partij: meester timmerman
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Soort onroerend goed: 8 morgen zoo wey als hoylanden
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Bijzonderheden: onderhuur van kapittel St Marie

Akte inv.nr. U218a5, aktenr. 106-1, d.d. 02-10-1755
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Aletta Vermeer
Naam eerste partij: Marritje Willems Grootendorst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Teunis Post
Naam tweede partij: Gysbert Bosvelt
Naam assistent tweede partij: borg: Gojert Piters van Schayk
Naam assistent tweede partij: borg: Gerrit Jacobs Zytvelt
Soort onroerend goed: kamp weyland, groot 2 1/2 mergen
Ligging onroerend goed: Westbroeksedyk
Belendingen onroerend goed: achter: volgend perceel ene zyde: heer van Jutphaes andere zyde: schout NN Kelffkens
Soort onroerend goed: kamp weyland, groot 2 1/2 mergen
Belendingen onroerend goed: voor: vorig perceel achter: tweede dwarssloot ene zyde: heer van Jutphaes andere zyde: schout NN Kelffkens
Gerecht onroerend goed: Westbroek, Zeq

Akte inv.nr. U218a5, aktenr. 106-9, d.d. 02-10-1755
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Aletta Vermeer
Naam eerste partij: Marritje Willems Grootendorst
Naam echtgenote eerste partij: wed. Teunis Post
Naam tweede partij: Gysbert van Bosvelt
Naam assistent tweede partij: borg: Goyerd Peters van Schaik
Soort onroerend goed: 1/2 mergen veen off turffland
Belendingen onroerend goed: voor: perceel van 106 VIII achter: volgend perceel
Soort onroerend goed: 1/2 mergen veen off turffland
Belendingen onroerend goed: voor: vorig perceel achter: dwarssloot
Gerecht onroerend goed: [ Westbroek ] turfwinning

Akte inv.nr. U205a15, aktenr. 30, d.d. 23-02-1760
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris L. VAN DER PAUW, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gysbert van Bosveld
Beroep eerste partij: timmerman
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Willem van Vianen
Beroep tweede partij: coopman in hout
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: f 1.000,- wegens geleverd hout

Akte inv.nr. U218a11, aktenr. 7, d.d. 10-01-1761
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gysbert Bosvelt
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Klaas Janse Bry
Soort onroerend goed: 3/4 morgen turfland
Belendingen onroerend goed: voor: Teunis Sypestein achter: de verkoper
Gerecht onroerend goed: Westbroek, in 't Secq
Zakelijk trefwoord: turfwinning

Akte inv.nr. U201a9, aktenr. 70-7, d.d. 10-11-1762
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris J. SMIT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Marie van Clarenborg
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan van der Horst
Naam tweede partij: Claes Brey
Naam tweede partij: Jan Teunisse van Eyk
Naam assistent tweede partij: borg: Gysbert van Bosvelt
Naam assistent tweede partij: borg: Goyert van Schayk
Soort onroerend goed: 24 by 12 1/2 roeden lands
Ligging onroerend goed: Halven Binnenwegsendyck
Belendingen onroerend goed: achter: NN Kelfkens ene zyde: kinderen Hendrik Jorissen
Gerecht onroerend goed: Westbroek, Sek
Verwijzingen: overeenkomst d.d. 19-6-1677 voor notaris NN. van den Brink
Verwijzingen: overeenkomst d.d. 6-1-1731 voor notaris W. van Oudenallen

Akte inv.nr. U207a11, aktenr. 96, d.d. 11-08-1770
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris Z.C. VAN LEENE, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Abraham van Dulken
Naam echtgenote eerste partij: x Margaretha Wylick
Naam tweede partij: Carel Piek
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Gojert van Schaajk
Naam assistent tweede partij: borg: Gysbert van Bosveld
Woonplaats assistent: Wesbroek
Naam assistent tweede partij: borg: Gysbert van Enden
Woonplaats assistent: Achtienove
Soort onroerend goed: hofsteede, te gelyk een playsierplaats, bestaande in huysinge c.a. met 16 mergen so wey, boomgaard als hooylanden
Belendingen onroerend goed: voor: volgende perceel achter: Hollandse Rading
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Soort onroerend goed: 4 mergen weyland
Ligging onroerend goed: oz Maarssenveensedyk, Nederendsevaard
Belendingen onroerend goed: achter: vorig perceel
Gerecht onroerend goed: Westbroek, Secq
Soort onroerend goed: 3 mergen wey off hooyland
Belendingen onroerend goed: ww: Jacob Hendrikse Schipper ow: Hollandse Radinge
Gerecht onroerend goed: Westbroek, te Veenwaards
Verwijzingen: appointement d.d. 12-9-1770 van staten van Utrecht
Bijzonderheden: bylage: verzoek d.d. 12-9-1770 aan staten van Utrecht tot ontheffing van termyn van 3 dagen om koper te nomineren

Akte inv.nr. U225a9, aktenr. 62, d.d. 18-04-1771
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris J. KELFFKENS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerrit Jansze van Zypveld
Naam echtgenote eerste partij: x Aafje Gysberts Groen
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam assistent eerste partij: borg: Aart Jansze van Zypveld
Naam assistent eerste partij: borg: Gysbert van Bosveld
Woonplaats assistent: Westbroek
Naam tweede partij: Jacobus van der Kloes
Beroep tweede partij: meester timmerman
Woonplaats tweede partij: Utrecht
Samenvatting inhoud akte: f 200,- vanwege lening
Bijzonderheden: in de marge: cassatie d.d. 18-4-1796

Akte inv.nr. U225a10, aktenr. 43, d.d. 26-03-1774
Aktesoort Overeenkomst
Notaris J. KELFFKENS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Versteegh
Woonplaats eerste partij: Maarsseveen
Naam eerste partij: Jacobus Versteeg
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam tweede partij: Gysbertus van Bosveld
Beroep tweede partij: meester timmerman
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Samenvatting inhoud akte: over de aanbesteding van de 1e party aan de 2e party tot het bouwen van een huis aan de Heerenweg in Maarsseveen op het voorland door hen in erfpacht genomen van Hermen Snel

Akte inv.nr. U225a10, aktenr. 79, d.d. 19-04-1775
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. KELFFKENS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: gereformeerde kerke
Woonplaats eerste partij: Westbroek en Achtienhoven
Naam voogd eerste partij: diaken: Gysbert van Breukelen
Naam voogd eerste partij: diaken: Gysbert Spelt
Naam voogd eerste partij: ouderling: Cornelis van Oostveen
Naam tweede partij: Gysbert van Bosveld
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Soort onroerend goed: daghuurderswooninge
Ligging onroerend goed: Karkdyk
Belendingen onroerend goed: achter en andere zeyde: NN van Breukelen ene zyde: Gysbert van Bosveld
Gerecht onroerend goed: Westbroek

Akte inv.nr. U207a17, aktenr. 29, d.d. 30-12-1780
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris Z.C. VAN LEENE, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerrit de Groot
Naam echtgenote eerste partij: x Hendrikje van Bosveldt, eerder wed. Gysbert van Zypveldt
Woonplaats eerste partij: Westbroek
Naam assistent eerste partij: borg: Gysbert van Bosveldt, (schoon)vader
Naam assistent eerste partij: borg: Egbert de Groot, vader
Woonplaats assistent: Westbroek
Naam tweede partij: Willem van Vianen
Beroep tweede partij: koopman te Utrecht
Samenvatting inhoud akte: f 2.000,- vanwege lening
Verwijzingen: schuldbekentenis d.d. 12-2-1779 voor notaris Johannes Kelffkens 1063

  Christening Notes:

Getuige: Grietje Coudijs.

Gijsbert married Cuijntje Gerrits van Zijpvelt, daughter of Gerrit Barts van Zijpvelt and Hendrikje Theunisdr, on 18 november 1736 in Maartensdijk 72,74.,1063 (Cuijntje Gerrits van Zijpvelt was christened on 1 march 1711 in Westbroek 72.)

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden 6-11-1736. 1063

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.