Arie Claasz Versteeg
(Circa 1655-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Jannigje Cornelisdr van 't Hoenderdaal

2. Gijsbertje Thijmens van Veenendaal

Arie Claasz Versteeg 48,68

  • Born: Circa 1655, De Bilt 48
  • Marriage: (1): Jannigje Cornelisdr van 't Hoenderdaal 24 april 1681, Driebergen 48
  • Marriage: (2): Gijsbertje Thijmens van Veenendaal 19 january 1696, De Bilt 48,68

  General Notes:

Akte Inventarisnummer U113a2, aktenummer 182
Aktedatum 31-07-1697
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris C. DE COOLE ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Mattys van Schayck
Naam tweede partij: Aryen Claess Versteegh
Woonplaats tweede partij: De Bilt
Soort onroerend goed: ses mergen wey- en hoyland
Ligging onroerend goed: Heerewegh
Belendingen onroerend goed: achter: Binnewegsendyck ow: Aaron den Hoepenbuyger ww: N.N., wed. Gysbert Bastiaenss, bruyckster
Gerecht onroerend goed: Westbroeck, int Binnewegh
Bijzonderheden: Mattys van Schayck, medeërfgenaam van ouders Cornelis van Schayck en Meynsien Bosch

Akte Inventarisnummer U127a4, aktenummer 29
Aktedatum 25-05-1709
Aktesoort Voogdbenoeming
Notaris D. HOUTMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Dirckie Cornelis vant Hoenderdal
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Dircksz van Weerdenburch
Woonplaats eerste partij: Werckhoven
Naam tweede partij: Adriaen Claesz Versteech, zwager
Woonplaats tweede partij: De Bilt
Naam tweede partij: Anthonis Cornelisz vant Hoenderdal, broer
Woonplaats tweede partij: Driebergen
Samenvatting inhoud akte: over dochters Maria Jans van Weerdenburch en Cornelia Jans van Weerdenburch
Bijzonderheden: geconstitueerden aanvaarden deze voogdy

Akte Inventarisnummer U127a7, aktenummer 26
Aktedatum 16-04-1712
Aktesoort Overeenkomst
Notaris D. HOUTMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Dirckie Cornelis vant Hoenderdal
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Dircksz van Weerdenburch
Woonplaats eerste partij: Werckhoven
Naam assistent eerste partij: ass: Hermannus Goes
Naam echtgenote assistent: x Cornelia Jans van Weerdenburch, dochter
Naam assistent eerste partij: Adriaen Claesz Versteech, zwager
Naam tweede partij: Cornelis van de Wel
Naam echtgenote tweede partij: x Maria Jans van Weerdenburch, dochter
Samenvatting inhoud akte: betreft het gemeenschappelyk beheer van een huis, hofstede en land gelegen onder Werkhoven, Odyk, Stoetwegen en Heikop
Bijzonderheden: met ontslag van Anthonis Cornelisz vant Hoenderdal en Adriaen Claesz Versteech uit de voogdyschap over Maria Jans van Weerdenburch en Cornelia Jans van Weerdenburch

Akte inv.nr. U127a14, aktenr. 13, d.d. 02-03-1720
Aktesoort Scheiding
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gysbertie Tymansz van Venendael
Naam echtgenote eerste partij: wed. Adriaen Claesz Versteech, eerder wedr. N.N.
Naam tweede partij: erven Adriaen Claesz Versteech:
Naam tweede partij: Cornelis Arisz Versteech, zn. Adriaen Claesz Versteech en N.N.
Naam tweede partij: Jan Arisz Versteech, zn. Adriaen Claesz Versteech en N.N.
Naam tweede partij: Tymen Ariens Versteech, onm. zn. Adriaen Claesz Versteech en Gysbertie Tymansz van Venendael
Naam tweede partij: Johanna Ariens Versteech, onm. dr. Adriaen Claesz Versteech en Gysbertie Tymansz van Venendael
Naam tweede partij: Geertie Ariens Versteech, onm. dr. Adriaen Claesz Versteech en Gysbertie Tymansz van Venendael
Naam tweede partij: onm. kinderen van + Jannichie Arisz Versteech
Naam voogd tweede partij: voogd: Gysbert Athonisz in 't Velt, vader
Naam echtgenote voogd: wedr. Jannichie Arisz Versteech, dr. Adriaen Claesz Versteech en N.N.
Samenvatting inhoud akte: de boedel van Adriaen Claesz Versteech en Gysbertie Tymansz van Venendael
Soort onroerend goed: acht mergen bouw- en weyland naar Gysbertie Tymansz van Venendael
Belendingen onroerend goed: by den huyse Oostbroek
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Soort onroerend goed: drie mergen weyland naar Gysbertie Tymansz van Venendael
Belendingen onroerend goed: naast: voorschreven acht mergen
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Soort onroerend goed: ses mergen weyland naar Gysbertie Tymansz van Venendael
Ligging onroerend goed: oz Gageldijk
Belendingen onroerend goed: zow: Cornelis de Jongh nww: N.N. wed. Gerrit Jacobsz
Gerecht onroerend goed: Westbroek, Binnewech
Soort onroerend goed: ses mergen wey en hoyland naar Cornelis Arisz Versteech, Jan Arisz Versteech en kinderen Jannichie Arisz Versteech
Ligging onroerend goed: oz Gageldyck
Belendingen onroerend goed: nww: Gerrit Barten
Gerecht onroerend goed: Westbroek, Binnewech
Bijzonderheden: met staat van de boedel

Akte inv.nr. U127a17, aktenr. 42, d.d. 06-03-1728
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Anthoni Aertsz Baers
Naam assistent eerste partij: ass.: Reyer Aertsz Baers, broer
Woonplaats assistent: De Bilt
Naam tweede partij: Johanna Adriaens Versteech
Naam assistent tweede partij: ass.: Gysbertie Tymans, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Adriaen Claesz Versteech
Woonplaats assistent: De Bilt
Naam assistent tweede partij: Cornelis Adriaensz Versteech, broer
Woonplaats assistent: [ Oostveen] aende Martensdyck
Bijzonderheden: Gysbertie Tymans doet afstand van legitieme portie

Akte Inventarisnummer U178a4, aktenummer 83
Aktedatum 11-09-1734
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J. SLUYTERMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Eldert Willemse Loenen
Naam assistent eerste partij: ass.: Willem Eldertse Loenen, vader
Woonplaats assistent: omtrent Abcoude
Naam tweede partij: Geertie Aartse Versteegh
Naam assistent tweede partij: ass.: Gysbertien Thymense van Veenendaal, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Arien Klaassen Versteegh
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende
Bijzonderheden: kinderen in de legitieme portie
Bijzonderheden: by kinderloosheid erft langstlevende met legitieme portie voor de ouders
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd

Akte inv.nr. U164a2, aktenr. 106, d.d. 07-04-1736
Aktesoort Testament
Notaris A. N. KEPPEL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gysbertje Tymensz van Venendaal
Naam echtgenote eerste partij: wed. Arien Claasz Versteeg
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Naam tweede partij: Tymen Adriaans Versteeg, zoon
Bijzonderheden: kleindochter Jannigje Elders van Loenen naar keuze legaat of legitieme portie
Bijzonderheden: met benoeming van Jan Versteeg en zoon Tymen Adriaans Versteeg tot voogden over Jannigje Elderts van Loenen

Akte inv.nr. U188a7, aktenr. 42, d.d. 28-07-1745
Aktesoort Scheiding
Notaris D. OSKAMP, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Tymen Adriaanse Versteeg, zoon van Arien Claasz Versteeg en Gysbertje Tymens van Venendaal, in leven echtelieden:
Naam tweede partij: Jannigje Elderts van Loenen, onmondige dochter Eldert van Loenen en + Geertje Adriaans Versteeg
Naam voogd tweede partij: voogd: Gybert Tonisz in t Velt
Soort onroerend goed: 8 mergen soo bouw als weyland - naar Tymen Adriaansz Versteeg -
Gerecht onroerend goed: De Bild, by huyse Oostbroek
Soort onroerend goed: 3 mergen weyland
Belendingen onroerend goed: naast: vorig perceel
Gerecht onroerend goed: De Bild
Soort onroerend goed: 6 mergen wey en hoyland
Ligging onroerend goed: oz Gageldyk
Belendingen onroerend goed: zow: Cornelis de Jong nww: N.N., wed. Gerrit Jacobsz
Gerecht onroerend goed: Westbroek, Binneweg
Soort onroerend goed: 5 roeden berg en schuur
Bijzonderheden: Geertje Adriaans Versteeg, dochter van Arien Claasz Versteeg
Bijzonderheden: met goedkeuring door Eldert van Loenen 68

Arie married Jannigje Cornelisdr van 't Hoenderdaal, daughter of Cornelis van 't Hoenderdaal and Margriet?, on 24 april 1681 in Driebergen.48 (Jannigje Cornelisdr van 't Hoenderdaal was born circa 1655 in Rijsenburg 48.)

Arie also married Gijsbertje Thijmens van Veenendaal on 19 january 1696 in De Bilt 48.,68 (Gijsbertje Thijmens van Veenendaal was born in Veenendaal 48.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.