arrow
Arie Huijgs de Coole
(Circa 1620-)
Grietje Fransdr
(-)
Abel Ros
(-)
Margaretha Witkamp
(-)
Cornelis Ariens de Coole
(1651-Circa 1715)
Margaretha Abels Ros
(-)
Claas Cornelisz de Coole
(1697-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Beatrix Berger

Claas Cornelisz de Coole 68

  • Born: 1697 68
  • Marriage: Beatrix Berger 68

  General Notes:

Wijnkoopman te Utrecht.

Akte inv.nr. U123a4, aktenr. 205, d.d. 24-04-1709
Aktesoort Testament
Notaris M. VAN LOBBRECHT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis de Coole
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Margareta Roose
Beroep eerste partij: notaris 's hooffs van Utrecht
Naam tweede partij: Abel de Coole, zoon
Naam tweede partij: Cornelia de Coole, dochter
Naam tweede partij: Adriana de Coole, dochter
Naam tweede partij: Hermanus de Coole, zoon
Naam tweede partij: Nicolaas de Coole, zoon
Verwijzingen: codicil 21-1-1699 voor nots. M. van Lobbrecht
Bijzonderheden: op last van lyftocht
Bijzonderheden: voordochter Elsje de Coole krygt f 3750,- of legitieme portie
Bijzonderheden: met voogdystelling over Elsje de Coole op Margareta Roose en N.N. van Zyl, zwager
Bijzonderheden: met approbatie van Margareta Roose en Elsje de Coole

Akte inv.nr. U123a4, aktenr. 342, d.d. 16-03-1711
Aktesoort Testament
Notaris M. VAN LOBBRECHT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis de Coole, eerder wed. Elsye Schot
Naam echtgenote eerste partij: x Margreta Roose
Beroep eerste partij: notaris hove van Utrecht
Naam tweede partij: Abel de Coole, zoon
Beroep tweede partij: notaris hove van Utrecht
Naam tweede partij: Cornelia de Coole, dochter
Naam tweede partij: Adriana de Coole, dochter
Naam tweede partij: Harmannus de Coole, zoon
Naam tweede partij: Niclaes de Coole, zoon
Verwijzingen: testament [29-4]-1709 voor nots. M. van Lobbrecht
Bijzonderheden: testateur stelt voordochter Elselina de Coole in legitieme portie
Bijzonderheden: op last van lyftocht
Bijzonderheden: met voogdystelling op langstlevende
Bijzonderheden: protocollen en praktizynspapieren naar Abel de Coole
Zakelijk trefwoord: notariaat

Akte inv.nr. U123a5, aktenr. 145-1, d.d. 28-07-1713
Aktesoort Testament
Notaris M. VAN LOBBRECHT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis de Coole
Naam echtgenote eerste partij: x Margreta Rose
Beroep eerste partij: notaris 's hooffs van Utreght
Samenvatting inhoud akte: inboedel e.d. en lyftocht langstlevende
Bijzonderheden: na overlyden langstlevende erven hun vyf kinderen, t.w. Abel de Coole, Cornelia de Coole, Adriana de Coole, Harmanus de Coole en Nicolaes de Coole in egale porties
Bijzonderheden: met benoeming van de langstlevende tot voogd

Akte inv.nr. U123a6, aktenr. 29, d.d. 30-03-1717
Aktesoort Goedkeuring
Notaris M. VAN LOBBRECHT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Nicolaas de Coole, zn van Cornelis de Coole en Margaretha Rose
Samenvatting inhoud akte: van testament van zyn moeder
Verwijzingen: testament 5-12-[1716] voor nots. A. Duerkant
Bijzonderheden: Nicolaas de Coole heeft veniam aetatis bekomen van het hof van Utrecht

Akte inv.nr. U138a5, aktenr. 199, d.d. 07-10-1718
Aktesoort Procuratie
Notaris H. VAN DER MARK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Abel de Coole
Beroep eerste partij: notaris hove van Utrecht en procureur gerechte van Utrecht
Naam eerste partij: Elselina de Coole
Naam eerste partij: Nicolaes de Coole
Naam eerste partij: Henrik Toelaer
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia de Coole
Naam tweede partij: Erasmus van Goudoever
Beroep tweede partij: procureur geregt van Amersfoort
Samenvatting inhoud akte: om Harmannus de Coole te arresteren en te detineren

Akte inv.nr. U144a8, aktenr. 52, d.d. 06-03-1721
Aktesoort Afstand
Notaris J. WOERTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Nicolaas de Coole, 24 jaren
Beroep eerste partij: coopman in wynen
Woonplaats eerste partij: Utregt
Naam tweede partij: Abel de Coole, broer
Beroep tweede partij: notaris hove en procureur geregte van Utregt
Samenvatting inhoud akte: van zyn 1/5 portie in de nalatenschap van zyn overleden moeder Margareta Rosee, in leven wed. Cornelis de Coole en van zyn 1/5 portie in de helft van 1/5 portie van zyn overleden zuster Adriana de Coole had in de nalatenschap van haar moeder
Soort onroerend goed: 11/50 in huysinge, erve en grond
Ligging onroerend goed: Domkerkhof
Gerecht onroerend goed: Utregt
Soort onroerend goed: 11/50 in huysinge
Ligging onroerend goed: oz Lynmerkt
Gerecht onroerend goed: Utregt
Soort onroerend goed: 11/50 in huysinge
Ligging onroerend goed: Choorstraet hoek Steenwegh
Gerecht onroerend goed: Utregt
Soort onroerend goed: 11/50 in twee huysingen
Ligging onroerend goed: wz Lange Nieuwstraet
Gerecht onroerend goed: Utregt
Soort onroerend goed: 11/50 in camere
Ligging onroerend goed: wz Lange Nieuwstraet, zuydhoek Cromelleboogsteegje
Gerecht onroerend goed: Utregt
Soort onroerend goed: 11/50 in huysinge
Ligging onroerend goed: oz Oudegraft, tussen Smeebrugge en Regulierbrugge
Gerecht onroerend goed: Utregt
Soort onroerend goed: 11/50 in hofstede, groot 12 mergen
Gerecht onroerend goed: Camerick Meysyde
Soort onroerend goed: 11/50 in 28 mergen lands
Naam onroerend goed: Blommersweerde
Gerecht onroerend goed: Cooten
Soort onroerend goed: 11/50 in acht mergen lands
Soort onroerend goed: Lopiker Capelle
Verwijzingen: scheiding 13-8-1720 voor notaris J.A. van Lobbrecht
Bijzonderheden: renversaal akte
Bijzonderheden: met procuratie tot transport op notaris Henrick van der Marck
Bijzonderheden: met afstand van zyn executeurschap door de eerste party

Akte inv.nr. U141a2, aktenr. 30, d.d. 15-04-1722
Aktesoort Akkoord
Notaris W. VERWEY, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: geerffdens
Woonplaats eerste partij: Oostveen
Naam tweede partij: Nicolaas de Coole
Naam echtgenote tweede partij: x Beatrix Berger, wed. Johan van Schilperoort
Samenvatting inhoud akte: over vorderingen van de gerfden op Johan van Schilperoort als schout en gadermeester van Oostveen
Bijzonderheden: namens gerfden ondertekend door W Bronckhorst, D Martens en Wilh van Cleeff 68

Claas married Beatrix Berger.68

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.