Goosen Jans
(Circa 1560-)
Marrigje Geerlofs
(-)
Geerlof Goosens van Ameide
(Circa 1600-Before 1628)

 

Family Links

Spouses/Children::
Diewertje Claasdr

Geerlof Goosens van Ameide 299,2116,2120

  • Born: Circa 1600
  • Marriage: Diewertje Claasdr 299,2120
  • Died: Before 19 october 1628, before age 28 2116,2120

  General Notes:

Secretaris van Lexmond.

27-6-1621 f46
Comp. Gijsbert Tonis op Cortenoever schuldig aen Geerlof Gosense secr.

RA.33 19-5-1624 f37v
Lubbert Lubbertsz als man ende voocht van Cornelia Cornelisdr, sijne huijsvrouwe, constitueert Gerloff Goosens van de Meij, secretaris tot Lexmond, in den processe twelck hij comparant moet sustineeren tegens Peter Lambertsz Roeck cum suis, als voochden van de weeskijnderen van Jacop Lambertsz Roeck,

23-8-1627 f186(zie ook 22-11-1631)
Comp. Geerlof van der Meij, secr. tot Lexmond ende Ed. Edgardus predikant tot Ameide als vader en voogt van sijn 4 kijnderen geproc. bij Lijsbeth Gosens, voor hoeveell hem aengaet ende hebben geconsenteert..
ende 4 kijnderen van Peter Willems smit genaemd Jacob, Willem, Jan en Trintghen. nae dode van Gosen Jans hare bestevader van haere bestemoeders goed sullen bueren aen rentebrieven obligatie's ofte grootgeld de somma van f 700,- etc.
(Gosen Jans is de 2e man van Mariken Geerlofs de bestemoeder)

12-7-1631, lotinge
Gerrit Rietveld man en voogd van Dievertje Claes, (voordien wede van Geerlof v.d. Meij) ter eenre Jacob Peters smith (Porte) als momber van de nagelaten kinderen van zalgr. Geerlof v.d. Meij 522,586,727,2120

Geerlof married Diewertje Claasdr 299.,2120 (Diewertje Claasdr was born circa 1600.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.