Gijsbert Beijer
(Circa 1510-)
? ?
(-)
Willem Willems
(Circa 1540-)
Annigje Gijsberts Beijer
(Circa 1545-)
Neeltje Willems
(Circa 1580-1669)

 

Family Links

Spouses/Children::
Schalk Claasz

Neeltje Willems 750,792,1804

  • Born: Circa 1580
  • Marriage: Schalk Claasz 20 june 1604, Streefkerk 792,1804
  • Died: 29 july 1669, at age 89 750

  General Notes:

Trouwt geass. met Gijsbrecht Jan Gijsbrechts en Willem Pieters.

Testament: 03/01/1619, ONA Rotterdam, inv.nr.100, aktenr/blz 186/217, notaris v/d Hagen
Gisberecht Jansz van Lopick, caescoper, man van Maritgen Hercken, benoemt tot zijn erfgenamen de kinderen van Ary Gijsberechts Beyer, genaamd Gisberecht Ariens Beyer, Maritgen Ariens Beyer en Neeltgen Ariens Beyer, zijn tantes Ercktgen of Erchtgen Gisbrechts Beyer en Annetgen Beyer en zijn neef Tomis Willems en nichten Maritgen en Neeltgen Willems en de kinderen van zijn overleden tante Geertgen, genaamd Gisbrecht Jacobs en Hilletgen Jacobs.Eerder testament verleden voor notaris Gerrit Jans van Woerden d.d. 25.01.1611

Testament 10/04/1620, Ona Rotterdam, inv.nr. 102, aktenr/blz 20/31,notaris Nicolaas van de Hagen.
Gijsbrecht Jansse van Loopick, kaaskoper te Rotterdam, laat zijn vrouw Maritgen Hercken zijn huisraad na.
Zijn ooms zoon, Gijsbrecht Niclaasse Beyer, laat hij zijn kleren, schoenen en huis na.
Zijn overige geld en goederen gaan voor de ene helft naar Ghijsbrecht, Maritgen en Neeltgen Adriaanse, kinderen van zijn overleden oom Adriaan Ghijsbrechtse Beyer of, bij hun ontstentenis,Tonis, Maritgen en Neeltgen Willemse, kinderen van zijn tante Annetje Gijsbrechtse Beyer en Ghijsbrecht Jacobse, zoon van zijn overleden tante Geertgen Ghijsbrechtse Beyer en de kinderen van zaliger Hilletje Jacobse de andere helft.
Bastiaan Adriaanse, zoon van Maycken Ockerse, krijgt vijftig gulden. Cornelis Ockerse, of zijn kinderen, krijgen zes gulden.
Hij annuleert zijn testament gepasseerd voor notaris Gerrit Janssen van Woerden d.d. 25 januari 1611.

Boedelscheiding, 28/04/1633, ONA Rotterdam,inv.144, aktenr/blz 250/500, notaris Arnout Wagensvelt
Teunis Willems te Langerack, Maertge Willems, vrouw van Wouter Pieters te Willigen Langerack, Neeltge Willems, wed. van Schalck Claesz te Streefkerck, tezamen voor 1/3 e deel; Willem Gijsberts Beyer te Mijnsheerenlant, zoon van Gijsbert Aryens Beyer, mede namens zijn zuster Annetgen Gijsberts Beyer en nog met Jan Aryens 't Melckmeysgen als voogden van de kinderen van wijlen Aryaen Anthonisz, naeldemaker en Maicken Aryaens, tezamen voor 1/3 e deel; erfgenamen van vaderszijde van Gijsbert Jansz, caescooper en Maertgen Herculesdr, wed. van genoemde Gijsbert Jans Caescooper, hebben inventaris opgemaakt van diens goederen, met inachtneming van het testament en de legaten, en de boedel verdeeld. In de akte is doorgestreept de passage waarin de namen:
- Jan Gijsberts Verkerck te Tienthoven, zoon van Gijsbert Jacobs Verkerck, mede namens zijn broers en zussen, en Jan Arents Verkerck, zoon van Hilletgen Jacobs Verkerck, mede namens zijn broers en zusters, voorkomen 114,1804

Neeltje married Schalk Claasz, son of Claas Schalks and ? ?, on 20 june 1604 in Streefkerk 792.,1804 (Schalk Claasz was born circa 1580.)

  Marriage Notes:

Ondertrouw. 1804

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.