Jan Vergeer
(-)
? ?
(-)
Haasje Jans Vergeer
(Circa 1575-Before 1636)

 

Family Links

Spouses/Children::
Pieter Florisz

Haasje Jans Vergeer 355

  • Born: Circa 1575
  • Marriage: Pieter Florisz 355
  • Died: Before 17 may 1636, before age 61 355

  General Notes:

Waarschijnlijk dochter van Jan Jansz. Vergeer.

RA Lakerveld 4 f14 en RA Lakerveld 25 acte 38, 17-5-1636:
Op 17 mei 1636 compareren Pieter Jansz. Haen, Jan Henricxz., Joost van Moortaenge, Tonis Lubbertsz. en Cornelis Fransz. als 'mans en voogden van haerluijder huijsvrouwen', Teuntge Peters, Neeltgen Jacobs weduwe van Floor Petersz., en Anna Fransdr. weduwe van Henrick Petersz., bijgestaan door Gerrit Jansz. Vergeer hun oom en dezelfde Vergeer en Peter Floren, vervangende Trijntgen Petersdr allen samen kinderen en erfgenamen van Haesgen Jan Vergeersdr, hun moeder. Zij verkopen aan Cornelis Cornelisz. van Noordeloos een "halffscheijdinge van 3 mergen lants" die zij gemeen hebben met hun vader in Cruijendael onder Lexmond. 355

Haasje married Pieter Florisz.355 (Pieter Florisz was born circa 1570 and died after 25 october 1639 355.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.