Pieter Florisz
(Circa 1570-After 1639)

 

Family Links

Spouses/Children::
Haasje Jans Vergeer

Pieter Florisz 55,352

  • Born: Circa 1570
  • Marriage: Haasje Jans Vergeer 352
  • Died: After 25 october 1639, after age 69 352

  General Notes:

Woonde op Kortenoever.

RA Lakerveld 2 f36, 21-7-1622: Peter Florisz won.op Cortenoever bekende schuldig te zijn aan Claas Cornelisz won. tot Lexmond de somme van 150 car. gld.

RA Lakerveld 2 f58, 2-12-1623: Peter Florisz won.op Cortenoever bekende schuldig te zijn aan Johan Snoeck, burger van Gorcum de somme van 125 car. gld. welke penningen hij schuldig was aan eenen Jan Adriaensz Pluijmgraaf, ter cause van gehaelde waren, bieren, ...

RA Lakerveld 4 f14 en RA Lakerveld 25 acte 38, 17-5-1636:
Op 17 mei 1636 compareren Pieter Jansz. Haen, Jan Henricxz., Joost van Moortaenge, Tonis Lubbertsz. en Cornelis Fransz. als 'mans en voogden van haerluijder huijsvrouwen', Teuntge Peters, Neeltgen Jacobs weduwe van Floor Petersz., en Anna Fransdr. weduwe van Henrick Petersz., bijgestaan door Gerrit Jansz. Vergeer hun oom en dezelfde Vergeer en Peter Floren, vervangende Trijntgen Petersdr allen samen kinderen en erfgenamen van Haesgen Jan Vergeersdr, hun moeder. Zij verkopen aan Cornelis Cornelisz. van Noordeloos een "halffscheijdinge van 3 mergen lants" die zij gemeen hebben met hun vader in Cruijendael onder Lexmond.

RA Lexmond 5 f188, 25-10-1639: Peter Flooren maakt zijn laatste testament. Hij is ziek. Hij legateert aan zijn dochter en schoonzoon, Stijntje en Thonis Lubberts, de huur van de hofstede daar hij op woont en het deel van het huis, staande op de hofstede, dat zijn eigendom is. Ook krijgen zij de totale veestapel, alle huisraad en al zijn kleding. ook krijgt Stijntje nog f.100,- voordat de boedel verdeeld wordt onder zijn erfgenamen. Zij had dit nog tegoed uit haar moeders erfdeel. 352

Pieter married Haasje Jans Vergeer, daughter of Jan Vergeer and ? ?.352 (Haasje Jans Vergeer was born circa 1575 and died before 17 may 1636 352.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.