Aart Dirks Glabbeeck
(Circa 1635-)
Theuntje Ottodr Noordeloos
(Circa 1640-)
Cornelis Aarts Glabbeeck
(Circa 1664-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Adriaantje Schrevels

Cornelis Aarts Glabbeeck 78,278,406

  • Born: Circa 1664
  • Marriage: Adriaantje Schrevels 78

  General Notes:

Meestertimmerman.

RA.47 28-6-1719 f687?
Maarten Verhuysen, won. in Nieuwpoort, transporteert aan Cornelis Gladbeek, won. te Meerkerk, de helft van 9 morgen land gelegen tussen de Broeck en Aexterveltse stege, n. de wede Ottelanders, z. Claes Vermaet, waarvan de andere helft aan Cornelis Gladbeek toebehoort.

22-7-1720 f635
Cornelis Gladbeek, meestertimmerman, Aert Gladbeek, Cornelis van Zijll, tr. Geertruyd Gladbeek (ook aanwezig), Teuntje, Cornelia en Schrevelina Gladbeek, kinderen en erfgenamen van Adriaentgen Schrevels, haar moeder, in leven huisvrouw van Cornelis Gladbeek, transporteren aan Tonis Schalcken van de Graeff won. te Ameide, 4 morgen land, n. de weduwe Johannes A/O?ttelanders c.s., z, Claes Vermaet, van de Broeksteeg tot de Aexterveltse steeg, voor 700 g. 278

Cornelis married Adriaantje Schrevels, daughter of Schrevel Jans and Geertruij Cornelisdr van Tienhoven.78 (Adriaantje Schrevels was born circa 1670.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.