arrow
Arie Gerrits Vonk
(Circa 1620-)
? ?
(-)
Gerrit Pieters
(Circa 1650-)
Lijntje Ariens Vonk
(Circa 1650-Before 1687)
Adriaantje Gerrits
(1679-)

 

Family Links

Adriaantje Gerrits 1536

  • Born: 1679, Noordeloos 1536

  General Notes:

28-3-1687 / fol. 31-34
Johannes Schilthouwer, drossaert, Arie Pietersz Broere (tekent: Aert Pietersz Broer) en Arien Bloos, schepenen.
Gerrit Petersz schepen van Noordeloos x Lijntie Ariens za. als vader van zijn 2 onm. kinderen met name Peter Gerrits oud 8 jaar en Ariaentie Gerrits oud 10 jaar, ter eenre; en Jan Cornelisz Slingerlant als neef en Teunis Dircxs als oom, bloedvoogden van voornoemde kinderen ter andere zijde;
Uit het moederlijk erfdeel valt de kinderen ten deel een ˝ mrg land, gelegen in Nederslingeland, in de hofstede van Arie Gerritsz Vonck der kinderen grootvader, door de voornoemde Lijntie Ariens za. ten huwelijk gebracht, met nog 415 gld aan de kinderen op haar trouw- of mondige dage uit te reiken.
De vader zal de kinderen opvoeden, laten leren lezen en schrijven, het dochterke een half jaar laten leren "linde naijen" en haar in de christelijke gereformeerde religie laten onderwijzen etc. en sullen deselve kinderen tot haeren proffijte alleen hebben de erffenis en besterffenis van Arie Gerritsz Vonck haeren grootvader en Arien Schal­cke haeren outoom en van Arien en Willem Sannen overl. in Goudriaen. 1536

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.