arrow
Joost Jans
(Circa 1610-)
Adriaantje?
(Circa 1615-)
Fop Maartens
(Circa 1610-)
Geertje?
(-)
Arie Joosts
(1638-)
Barbara Fopdr
(Circa 1640-)
Jannigje Ariens van den Herik
(1665-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Leendert Aarts Speksnijder

Jannigje Ariens van den Herik 31,143,318

  • Born: Achterland 143
  • Christened: 5 august 1665, Oud Alblas 318
  • Marriage: Leendert Aarts Speksnijder 9 december 1691, Groot-Ammers 31,117,143

  General Notes:

11.01.1707
70 Cornelis Joosten; en Cornelis Dame, getrouwd geweest met Fijgie Jooste, wonende
Molenaersgraef.
Cornelis Ariensz, wonende in de vrije heerlijkheid Wijngaerden, Marygie Ariens,
mede in Wingaerden, Jan Ariensz, wonende onder Giessen-Oudekerck, Teunis
Maertensz, gehuwd met Heyltie Ariens, wonende Giessen-Oukerck, Leendert
Aertsz, gehuwd met Jannigie Ariens, overleden in Baronie Liesvelt, zich sterck
makende voor Ariaantie Ariens, wonende Giessen-Oudekerck, kinderen en
erfgenamen van Ary Joosten en lasthebbende van hun moeder Barber Foppen.
Jan Coenen, wonende onder Oud-Alblas, soon van Coen Joosten.
Allen kinderen, swager en kindskinderen en erfgenamen van Joost Jansz, overleden
Bleskensgraeff dragen over aan Huybert Eldertsz Bree 1 mrg. 500 r met 2/5 huysinge
daar op staende Noortsijde in Molswaert, in Neeltie Jannen 3 weren [N17-19],
streckende die 3 weren uyt (zuid) Graeff noortwaerts op tot cadesloot. Oost: Pieter
Laurisz, west: Loosgesweer. 117

  Christening Notes:

Getuigen: Cornelis Foppen, Aeltje Jans en Ariaentje Pieters.

Jannigje married Leendert Aarts Speksnijder, son of Aart Gijsberts Speksnijder and Marrigje Theunisdr Terlouw, on 9 december 1691 in Groot-Ammers 31,117.,143 (Leendert Aarts Speksnijder was born circa 1670 in Achterland 143.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.