Cornelis Rijks
(Circa 1560-)
Erckje Jans Sluijs
(-Before 1606)
Rijk Cornelisz
(-)

 

Family Links

Rijk Cornelisz 1342

  General Notes:

Stadsgerecht Montfoort (oud-rechterlijk), weeskamer
Beheersnummer M017
Inventarisnummer 112
Folionummer 24 - 25
Datum 6-1616
De twee naegelaeten onmundige naekijnderen van sa. Cornelis Rijckens ... Arckgen Jans ... echteluijden bij naemen Rijchart een soen en Trijntgen een dochter
Arien Willemsz van Bodegraven de swager ["oom" is doorgehaald] van de voors. kijnderen heeft ondergenomen op rente van Floris Cornelisz ... broeder en bloetvoogt over ... kijnderen de hooftsomme van twee hondert dertich guldens ende twee stuivers
De twee onmundige dochteren van Pieter Henricx Brunt geprocreeert en achtergelaeten bij sal. Marrichjen Cornelisdr in haeren leven huijsfr van de voors. Pieter Henricxsz Brunt
Adriaen Willemsz van Bodegraven de oom van voors. kijnderen heeft ondergenomen van Floris Cornelisz als oom en bloetvoogt over deselve kijnderen [akte houdt hier op] 1342

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.