Gerrit Cornelis Jans van den Dool
(Circa 1580-)
? ?
(-)
Pieter Gerrits van den Dool
(Circa 1620-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Hilligje Ariens

Pieter Gerrits van den Dool 859,1292

  • Born: Circa 1620
  • Marriage: Hilligje Ariens

  General Notes:

Gezin is deels een verzameling. Mogelijk uit dit gezin.

Schepen van Noordeloos.

14.5.1661 / fol. 389-390
FIJCKEN NANNINGEN, wedu van FREDERICK JANSZ zalr., mitsgaders JAN FREDERICXSZ, JACOB FREDERICISZ, WILLEM JANSZ als man en voogd van TEUNTGE FREDERICX en GERRIT HUBERTSZ als man en voogd van AENTGE FREDERICX, allen kinderen en erfg. van FREDERICK JANSZ zalr., trp. voor fl. 900 aan PIETER GERRITSZ VAN DEN DOOL 2m hoijlant op NZ van Noordeloos in de hofstede van JAN JANSZ, str. voor van de halve thiendwetering af, achter tot de halve dwarssloot van het landt van CLAES MATTHIJSZ toe, boven de voorn. PIETER GERRITSZ VAN DEN DOOL en beneden de wedu van BASTIAEN JORISZ

1.4.1666 / fol. 610-611
JAN WILLEMSZ DE VRIES, won. op Noordeloos, trp. voor fl. 750 aan PIETER GERRITSZ VAN DEN DOOL en zijn broeder CORNELIS GERRITSZ VAN DEN DOOL 3m1h lant op Grootewaert, ow GERRIT JANSZ VAN HOORNAER, ww de h. geest van Hoornaer, zw van de halve middelwegh, nw aen tot de halve oude vaert wetering toe
schepenen: Pey Gijsbertsz Both en Claes Pietersz Verleck

6.9.1691 / fol. 398-399
GERRIT GERRITSZ VAN DEN DOOL vhz & hsm voor CORNELIS PIETERSZ VAN DEN DOOL, WILLEM JANSZ VAN DEN BERG, getr. met BARBER PIETERS VAN DEN DOOL, OCKER PLEUNEN, getr. met GEERTJE PIETERS VAN DEN DOOL en JACOB DINGEMANNEN, getr. met ANNIGJE PIETERS VAN DEN DOOL, kinderen en erfg. van PIETER GERRITSZ VAN DEN DOOL, trp. ARIEN CORNELISZ DECKER, won. Noordeloos, voor 75 gld, de helft van 1m lant waer van de wederhelft de voorn. ARIEN CORNELISZ DECKER toebehoort, gelegen op Buttersloot, ow de diaconij armen van Noordeloos, ww JORIS JANSZ VAN NES, strekkende voor van de halve dwarssloot van Mr JOHANNES SWAGERS tot de halve dwarssloot van JAN GERRITSZ VAN HOORNEN toe 859

Pieter married Hilligje Ariens.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.