Marrigje Dirks
(Circa 1680-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Reijer Wessels Hofacker

Marrigje Dirks 128,718

  • Born: Circa 1680, Vlist 718
  • Marriage: Reijer Wessels Hofacker 14 december 1704, Jaarsveld 128,718

  General Notes:

Akte inv.nr. U167a4, aktenr. 93, d.d. 11-10-1731
Aktesoort Testament
Notaris G. C. QUALENBRINCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerard van Schalckwyck
Naam echtgenote eerste partij: x Ida Hofacker
Woonplaats eerste partij: buyten de Tollsteegpoort
Naam tweede partij: hun kinderen
Bijzonderheden: op last van lyftocht langstlevende
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende, Johannes van Schalckwyck en Sophia Vergeer, echtelieden, Reyer Hofacker en Marrigje Dircks, echtelieden; zynde de respectievelykes ouders van testateurs, tot voogden
Bijzonderheden: indien kinderloos, erven hun respectievelyke ouders

Akte inv.nr. U196a3, aktenr. 57, d.d. 25-01-1744
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris G.J. VAN SPALL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Merrigje Dirkx
Naam echtgenote eerste partij: wed. Ryer Hofacker
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Gerard van Schalckwyk, zoon
Naam tweede partij: Hendrick Hermse Storkenboom
Soort onroerend goed: hofsteede bestaande in huysinge c.a. mitsgaders soo boomgaard, bouw als wyland, groot 13 1/2 mergen
Naam onroerend goed: het Houte Klompje
Gerecht onroerend goed: Bunnik en Vegte 128

Marrigje married Reijer Wessels Hofacker, son of Wessel Jochems Hofacker and Adriaantje Reijers, on 14 december 1704 in Jaarsveld 128.,718 (Reijer Wessels Hofacker was born circa 1670 in Jaarsveld 718.)

  Marriage Notes:

Ondertrouw; trouwen te Polsbroek. 718

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.