Gerrit Willems van Rijn
(Circa 1585-)

 

Family Links

Spouses/Children::
? ?

Gerrit Willems van Rijn 128

  • Born: Circa 1585
  • Marriage: ? ?

  General Notes:

Overdracht - van f.169-3-12 ten laste van de weduwe van Anthonis Corneliss op de Cuyll, aan eerste party toegewezen by scheiding tussen kinderen en erfgenamen van Henrick Marceliss van Tielant en Dirckgen Jacobss, in leven echtelieden
Datering: 08-05-1653
Aktenummer: 415
Datum: 08-05-1653
Soort akte: Overdracht
Notaris: T. MASIUS
Samenvatting: van f.169-3-12 ten laste van de weduwe van Anthonis Corneliss op de Cuyll, aan eerste party toegewezen by scheiding tussen kinderen en erfgenamen van Henrick Marceliss van Tielant en Dirckgen Jacobss, in leven echtelieden
Personen: Overdrager: kinderen van Dirck Henrickss van Tielant en Haesgen Gerritsdochter
Overdrager: Gerrit Willemss, grootvader
Woonplaats: Overeynt van Jutphaes
Ontvanger: Adriaen Corneliss de Ruever
Woonplaats: buyten St. Catharynepoort
Aktedatum: 08-05-1653
Bijzonderheden: Anthonis Corneliss was eerder gehuwd met Jannichgen Jacobs weduwe Jan Jacobss bedrag in mindering op condemnatie van gerecht van Utrecht ten laste van Henrick Gysbertss Distell als echtgenoot van Haesgen Gerritsdochter
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U037a001

Schuldbekentenis - f.60-0-0 aan pacht van 4 morgen land aan de Goudsebrug buiten Utrecht
Datering: 22-04-1654
Aktenummer: 33
Datum: 22-04-1654
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: C. VAN VECHTEN
Samenvatting: f.60-0-0 aan pacht van 4 morgen land aan de Goudsebrug buiten Utrecht
Personen:
Schuldenaar: Henrick Gysbertss Dystelman
Woonplaats: buyten St. Catharynenpoorte
Schuldenaar: Arnoudt van Westrenen
Beroep: domheer ten Dom te Utrecht
Schuldenaar: Gerrit Willemss van Rhyn
Woonplaats: Jutphaes
Schuldeiser: Alidt van Steenwegen
Echtgenoot: wed. Egbert tho Boecop
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U031a006

Overdracht - van een schuldbekentenis van f.500,- ten laste van Anthonis Gysbertss van Dyck x Hooffken Adriaens Worst in het Nedereind van Jutphaas, ter zekerstelling van zyn borgtocht voor Cornelis Anthoniss van de Heemstede en Henrick Dircxss van Tielandt, voor de voldoening van ieders schuld van f.250,-
Aktenummer: 137
Datum: 22-06-1661
Soort akte: Overdracht
Notaris: C. VAN VECHTEN
Samenvatting: van een schuldbekentenis van f.500,- ten laste van Anthonis Gysbertss van Dyck x Hooffken Adriaens Worst in het Nedereind van Jutphaas, ter zekerstelling van zyn borgtocht voor Cornelis Anthoniss van de Heemstede en Henrick Dircxss van Tielandt, voor de voldoening van ieders schuld van f.250,-
Personen:
Overdrager: Gerrit Willemss van Rhyn
Woonplaats: Overeyndt van Jupthaes
Ontvanger: N.N.
Echtgenoot: wed. Bastiaen Willemss van Jaersfelt
Woonplaats: Ysselsteyn
Verwijzingen: condemnatie d.d. 11-3-1661 van het hof van Utrecht
Bijzonderheden: met aantekening kwitantie d.d. 24-7-1663 van Willem Bastiaenss van Jaersfelt, als gemachtigde van de weduwe van Bastiaen Willemss van Jaersfelt, vanwege aflossing van de 2 kapitalen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U031a008

Procuratie - om proces te voeren, speciaal om als borg voor Henrick Gysbertss Dystell, de schuld van f. 390-1-0 aan Everard de Wede, procureur generaal hof van Utrecht, binnen een jaar af te lossen
Datering: 12-03-1664
Aktenummer: 29
Datum: 12-03-1664
Soort akte: Procuratie
Samenvatting: om proces te voeren, speciaal om als borg voor Henrick Gysbertss Dystell, de schuld van f. 390-1-0 aan Everard de Wede, procureur generaal hof van Utrecht, binnen een jaar af te lossen
Notaris: C. VAN VECHTEN
Aktedatum: 12-03-1664
Personen:
Constituant: Gerrit Willemss van Rhyn
Woonplaats: Overeynde van Jutphaes
Geconstitueerde: Cornelis van Coesvelt
Beroep: procureur 's hoofs van Utrecht
Geconstitueerde: N.N.
Beroep: procureur 's hoofs van Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U031a010 128

Gerrit married ? ?.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.