Jan Cornelis Joosts Romein
(Circa 1560-)
? ?
(-)
Cornelis Jans Kooijman
(Circa 1590-)
Jannigje Herberts
(Circa 1595-)
Marrigje Cornelisdr
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jan Andriesz van der Heeden

Marrigje Cornelisdr 128,1376

  • Marriage: Jan Andriesz van der Heeden 4 august 1638, Lopik 128,354,1376

  General Notes:

Procuratie - om met Jan Louwen en de overige mede-erfgenamen de boedel van Jan Cornelis Joosten Romain te scheiden en aflossingen en kooppenningen te innen
Datering: 13-11-1653
Aktenummer: 110
Datum: 13-11-1653
Soort akte: Procuratie
Samenvatting: om met Jan Louwen en de overige mede-erfgenamen de boedel van Jan Cornelis Joosten Romain te scheiden en aflossingen en kooppenningen te innen
Notaris: J. VAN SNELDERWEERT
Personen:
Constituant: (klein)kinderen van Cornelis Janss Coyman en Jannichgen Herberts, in leven echtelieden:
Constituant: Herbert Corneliss Coyman
Woonplaats: Lopick
Constituant: Claes Janss Straver
Echtgenoot: x Cuyntgen Cornelis Coymans
Constituant: onmundige kinderen van Jan Andriess en Maria Cornelis, in leven echtelieden:
Constituant: Andries Janss
Constituant: Beatricx Jans
Geconstitueerde: Luduwyck van Milligen
Echtgenoot: x Stephania van Rietvelt, dochter van Steven Adriaenss van Rietvelt en Maria Jans Romain
Beroep: goutsmith
Woonplaats: Utrecht
Aktedatum: 13-11-1653
Herbert Cornelisz Coijman wonende in Lopik voor hemzelven en hem sterckmaeckende en de rato caverende voor Claes Jansz Straver als man en voocht van Cuijntgen Cornelis Koijmans, mitsgaders voor Andries Jansz en Beatrix Jans, onmundige nagelaten kinderen van Jan Andriesz en Maria Cornelis in haer leven echteluijden, te samen kinderen, swagers en kintskinderen van sal. Cornelis Jansz Coijman en Jannichgen Herberts gewesene echteluijden, ende oversulcx voor een vierde partie erffgenamen van sal. Jan Cornelis Joosten Romain, in sijn leven meer gewoont hebbende in Lopick voorsz. en gestorven op Heijcop, ende verclaerden sij comparanten in dier qualitate geconstitueert en machtich gemaeckt te hebben als sij doen bij desen Luduwijck van Milligen goutsmith deser stadts borger als man en voocht van Stephania van Rietvelt, dochter van sal. Steven Adriaensz van Rietvelt en Maria Jans Romain nagel. dochter van den voorsz. Jan Cornelis Joosten Romain, welcken Milligen cum suis voor een tweede vierde partie erffgenaem is van den voorsz. Jan Cornelis Joosten Romain, special. omme ... te vorderen ende procederen met Jan Louwen ... tot schiftinge, scheijdinge en deijlinge van de goederen ende nalatenschap bij de voorsz. Jan Cornelis Joosten Romain nagelaten, ende daarmee voorts met de erfgenamen van de twee andere staecken te procederen ...
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U046a001 128

Marrigje married Jan Andriesz van der Heeden, son of Andries Amels van der Heeden and ? Willems Lam, on 4 august 1638 in Lopik 128,354.,1376 (Jan Andriesz van der Heeden was born circa 1616 in Lopik 354,1376.)

  Marriage Notes:

Ondertrouw. 354

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.