Boudewijn
(-)
? ?
(-)
Arie Boudewijns
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Neeltje Dirks Sterk

Arie Boudewijns 159

  • Marriage: Neeltje Dirks Sterk 159

  General Notes:

8-4-1625
comp. Adriaen Bouwensz won. Middelkoop als getrouwd hebbende de wed. van Jan Jansz (nl. Neeltje Dircx Sterck), Cornelis Jansz, Dirck Aert Pijnsen x Geertken Jansdr, Jan Jansz alias Jan Claesz, mitsgaders Adriaen Jansz.
Adriaen Jan Berents is bedeelt eerst aen de helft van de huijsinge en hofstede in Tienhoven mette helft van de 5 ackeren hiermaels bij lotinge tegens hare vader gedaen, beneffens nog een 1/6e deel van 3 mrg lants leggende alhier over de stege in't quartier van de hoeff gecomen van Davidt Lauwertsz gemeen met Jan Berents zijnen vader die de helft van de 3 mrg is competerende en met Jan Jansz gen't Jan Claesz met 1/6e deel en Dirck Aert Pijnsen met 1/6e deel. Ook krijgt hij nog ? 100,- van de andere loten.

f126v 18-1-1669
Arien Bouwens x Neeltje Dircks Sterck is een erfgen. van zijn broer Cors 626

Arie married Neeltje Dirks Sterk, daughter of Dirk Pieters Sterk and Sijgje Claasdr.159

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.