Huijbert Theunisz
(Circa 1575-Before 1639)
Hendrikje Jacobs
(Circa 1575-)
Mels Huijberts
(-Before 1649)

 

Family Links

Spouses/Children::
Heijltje Thomasdr Snoek

Mels Huijberts 65

  • Marriage: Heijltje Thomasdr Snoek 65
  • Died: Before 8 november 1649 65

  General Notes:

f83v 30-6-1640 $
Comp. Thijs? (Thonis) Huijberts, transp. aan Jacob Huijbertse, Mels Huijberts ende Bastiaen Huijberts, Cornelis Jans en Cornelis Crijnen sijne broeders en schoonbroers in de hofstede van Huijbert Teunis x Henrichje Jacobs za. oostw. de weeskinderen van Bastiaen Jans Koninck, westw. Willem Aerts en Sander Arien

f84v 29-6-1640 2x
Comp. Claes Teunis, Aertje Teunis broer en suster en Leentje Aelberts hvr. van Arien Teunisse, transp. aan Jacob Huijberts, Mels Huijberts, Bastiaen Huijberts, Cornelis Jans man en voogd van Geertje Huijberts en Cornelis Crijnen man en voogd van Maritje Huijberts omtrent de Slaapwurff in de hofstee van Huijbert Teunisse za. zie ook voorgaande akte

f251v 17-4-1648 $#
Comp. Jacob Huijberts voor hem selve, Bastiaen Huijberts voor hem selve, Cornelis Crijne als man en voogd van Maritje Huijberts, Dirck Arien als man en voogd van Barbera Huijberts, Cornelis Jans als man en voogd van Geertje Huijberts, Hillitje Teunis wede van Mels Huijberts, geassisteert met Gerrit Teunis broer en inwoner van Ameide ook als voogd van de weeskinderen.

29-7-1649
Willem Aerts en Erselke R..... ? eijsers
(Hillitje Thomasse Snoeck) wede van Mels Huijberts, gedaegde

f270 8-11-1649 $
Thonis Melss, Jannichje Mels, mondige kinderen van Mels Huijbertse za. Gerrit Thonisse Snoeck ende Jacob Huijberts haare omen.

f45v 23-6-1654
Comp. Hillitjen Thomas Snoeck, wede van Mels Huijberts, geassisteert met Jan Cornelisse Snoeck haare cosijn en voocht, mitsgaders Jacob Huijberts als oom en bloetvoocht van de nagelaten weeskinderen ende procuratie hebbende van Arien Bastiaens POOS? man en voocht van Machteltje Melse (3-11-1649 te Ameijde voor schout en schepenen) en ook procuratie hebbende van Thomas Melsse en Jannichje Mels (8-11-1649 te Langerak), transp. aan Lijsbeth Hendricks wede van Gerrit Thomas Snoeck ende Claes Leenderts Verhoef man en voocht van Maritje Buijens 79,417

Mels married Heijltje Thomasdr Snoek, daughter of Thomas Snoek and ? ?.65 (Heijltje Thomasdr Snoek was born circa 1600.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.