Johan Jan Barends de Jonge
(Circa 1525-)
Geertje Pieter Adriaans
(-)
Claas Jan Barends
(Circa 1550-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Aafje Aalberts Vermaat

Claas Jan Barends 65,615

  • Born: Circa 1550
  • Marriage: Aafje Aalberts Vermaat 65

  General Notes:

14-9-1602 boedelscheiding
Jan Jansz Berents boedelhouder van de nagelaten goederen (zijn hvr. Marrichjen Cornelisdr is ovl.) ter eenre
Claes Jans Berents en Bernet Jansz voogden van vaderszijde, Adriaen Cornelisz van moederszijde van de nagelaten kinderen ter andere kinderen met name Jan, Cornelis, Geertken, Jan en Adriaen.
Jan Jansz Berents houdt de helft van 5 ackeren in de hofstede waar hij op woont in Tienhoven, 3 mrg 3 hont lants wesende de helfte van 7 mrg, eertijts gecomen van Adriaen Schalcken, mede in Tienhoven, westw. van de wederhelft, nu toekomende de kinderen van Dirck Petersen, nog 6 mrg vrijlants gelegen achter Tienhoven onder Ameijde, weleer gecomen van Lambert Petersen Roeck, alias smitken, nog 6 mrg 4 hont in't Hoogeijnd van Middelkoop die vooralsnog gemeen sal blijven, een camp leegh lants daer Jan Berents aen de oostzijde bedeelt sal blijven, nog aen d'enen helft van 3 mrg lants gelegen in't Hoogeijnd van Middelkoop in de hofstede van Thonis Heimansz genaampt de Ossecamp, te weten die oostzijde, bovendien nog gemeen de helft van 2 mrg in't Hoogeijnd van Middelkoop gemeen met Aert Anthonisz Middagh, met oock noch 2 mrg 5 hont land gelegen in Tienhoven op den Hoogenweert.
Hiertegens krijgen de 5 kinderen d'andere helft van de 5 ackeren in Tienhoven achter de hofstede, 4 mrg 4 hont mede in Tienhoven ten westen van de voorz 5 ackeren wesende de helft van 9 mrg 2 hont van outs gemaapt de Cleijne Hofstede, nog 2 mrg lants ter Ameijde op de polder Aextervelt binnen die steege, wesende de helft van 4 mrg van outs genaampt die vernaeltinge, sulcx die gegrondcavelt sijn tegens die wed. van Huijch Dircksz de Ridder, nog 4 mrg lants mede op ten voorsz polder binnen die steege, soe die gecocht sijn van Peter Buijense, timmerman en weleer gecomen van de wed. van Henrick Andriesz en hare kinderen, nog de wederhelft van seecker campgen weijlant in't Hoogeijnde van Middelkoop, bovendien nog de helft van 3 mrg daervan de wederhelft haer vader ten deel gevallen is in't Hoogeijnde van Middelkoop in de hofstede van Tonis Hermansz gen't de Ossecamp.
Jan Jansz Berents moet elk kind nog ? 325,- uitreiken.
Het merk van Adriaen Cornelisz voogt van moederszijde was (zie)

16-9-1615
Claes Jan Bernetsz., tr. Aeffgen Aelbert Jansz. Vermaetsdr. (uit dit huwelijk zijn kinderen), Jacob Lambertsz., tr. Aelken Aelbert Jansz. Vermaetsdr. (uit dit huwelijk zijn kinderen), transporteren aan Jacob Aelbertsz. Vermaet of anders Verkerck hun zwager ieder een zesde deel van een weer lands van ca. 7 morgen 1 hont, oostw het convent van bontlaecken inden Sticht van Munster en westw Claes Petersz., strekkende van de kilsloot over de dijk tot de landscheiding van Noordeloos, hen aangekomen als kinderen en erfgenamen van Aelbert Jansz Maet

27-11-1680
Cornelis Aelbertsz en zijn zuster Merrigje Aelberts mede erfgenamen van Jan Jansz Joosten van moederszijde, ovl. te Langerak (zijn moeder was Aertge Aelberts Vermaet), andere erfgenamen waren Claes Jansen Berents (zijn grootouders Claes Jan Berends x Aefke Aelberts Vermaet) Jan Aertsz Kersbergh (x Aefje Jan Claesse Tienhoven, haar grootmoeder Aeffjen Aelberts Vermaet) Jacobje Jans, Jan Adriaen Aelbertsz, Aentje Adriaens Verkerck hvr. van Jan Euwoutsz Boode voor haar man, Jacob Jansz Verkerck, Teuntje Jans Verkerck, Jacob Hendricksz voor hem zelf en voor zijn broers en zusters Aelbert Hendricksz, Pieter Hendricksz, Metje Hendricks en Joris Jansz getr. met Marrigje Hendricksdr. 247

Claas married Aafje Aalberts Vermaat, daughter of Aalbert Jans Vermaat and ? ?.65

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.