arrow
Cornelis Sieren
(-)
? ?
(-)
Cornelis Aarts den Haan
(Circa 1590-Before 1638)
Marrigje Adriaan Claasdr
(-Before 1638)
Cornelis Cornelisz Sieren
(1590-Before 1654)
Neeltje Cornelisdr den Haan
(Circa 1625-)
Cornelis Cornelisz Sieren
(Circa 1645-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Dingemans Kreukniet

Cornelis Cornelisz Sieren 85

  • Born: Circa 1645
  • Marriage: Marrigje Dingemans Kreukniet 85

   Another name for Cornelis was Cornelis Cornelisz den Haan. 85,360

  General Notes:

Is dit een neef van Cornelis Aarts den Haan (X Marrigje Bastiaans)?

24. 18-6-1659
Comp. Aert Aerts geh. met Neeltgen Cornelis de HAEN, won. Slingelant beneffens Cornelis Cornelisz haar zoon won. mede Slingelant met zijn oom en bloedvoogd Willem Cornelis SIEREN, won. Laeghbloklant, zijn geld schuldig aan Arjaentjen Dircxz, wede van Mathijs Cornelisz (GROENEVELT) met hare kinderen won. Gijbelant ? 1675,- onderpand (als nr.22) (in de marge; Adriaen Mathijs en Pieter Mathijsz)

9-1-1682 / fol. 18-19
Johannes Schilthouwer, drossaert, Pieter Jansz van der Hee en Gerrit Petersz, schepenen.
Cornelis Cornelis Cierse won. Noordeloos x Marichie Dingemans za. als vader van zijn 3 kinderen, met name Neeltie oud 10 jaar, Cornelis en Dina Cornelis, ter eenre; en Jan Dingemansz won. in Branick als oom en voogd van de voornoemde weeskinderen ter andere zijde
De eerste comparant zal zijn kinderen opvoeden, alimenteren etc. en op hun 18e jaar ter volle voldoening van hun moederlijk erfdeel ieder 1/3 part van 100 gld uitreiken.

f267 10-2-1688
Jacob Dingemansz, won. op Noordeloos v.h.z., Leentie Dingemans, weduwe van Lambert Teunisz, won. onder Meerkerk, v.h.z., Jochem Gerritsz won. a/d Achter-dijk onder Nieuwland als man en voogd van Teuntien Dingemans, mede v.h.z.,
Leendert Teunisz v.h.z. won Noordeloos als man en voogd van Jannetien Dinge-mans, mede v.h.z., Cornelis Jansz won. Weverswijk, onder Vianen, als man en voogd van Hermentie Dingemans, mede v.h.z., Cornelis Willemsz 't Hart als vader en voogd van minderjarig kinderen geprocureerd bij Neeltien Dingemans, Cornelis Aertsz den Haen, won. Langerak nevens Jan Dingemansz als voogd over de kinderen van Cornelis den Haen den ouden en Mari Dingemans, beide zalr. overleden op Noordeloos, Bastiaen Adriaens, nagelaten zoon van Arij Bastiaens en Annetien Dingemans, beijde zalr. alle kinderen en kinds kinderen van Dingeman Jans en Aeffgien Jans zalr. macht. Jan Dingemans won Brandwijk en Pouwels Cornelisz Sterrenburgh, won. Laag-Blokland als getr. hebbende Jacomijna Dingemans te transporteren een halve hofstede met huijs met 14 morgen in Brandwijk. 286,360

Cornelis married Marrigje Dingemans Kreukniet, daughter of Dingeman Jans and Aafje Jans.85 (Marrigje Dingemans Kreukniet was born circa 1650 in Brandwijk 99.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.