Abraham Adriaans
(Circa 1570-)

 

Family Links

Spouses/Children::
? ?

Abraham Adriaans 964,967

  • Born: Circa 1570
  • Marriage: ? ?

  General Notes:

28-9-1643 (Kuijpers acte)
Comp. Jan Gerritsz en Aert Gerritsz gebroeders ter eenre en Aelbert Jansz, Cornelis Leendertsz mitsgaders Huijbert Dircxsz en Cornelis Thonisz Huijsman als mans en voogden van haerluyden hvr. en Fasgen Gerritsdr wed. van Lambert Jansz geass. met Lambert Henricxs haer gecoren voogt en Abraham Adriaensz als bestevader en voogt van het onm. kind van Leendert Abrahams geproc. bij Jannegen Gerritsdr alle tesamen kinderen en erfgen. van Gerrit Jansz Kersberch zalgr. hare vader en bestevader resp. ter ander zijde.
ter eenre doen uijtcoop van alle de mobile en roerende goederen, goederen daerinne de voors Aelbert Jansz cs. voor hare vaders erffe­nisse zijn bestorven. Jan en Aert Gerritsz moeten daarvoor ¦1250,- aan hun swagers uitkeren "houdende mitsdese oock voor alsnoch gemeen en onverdeelt alle de landerije en huysinge, in welcke huysinge de voors comparante consenteren dat Hillegen Baltis haer moeder haer leven lanck sal bewonen.
Comp. mede Hillegen Baltis, wed. van voorn. Gerrit Jansz Kersberch met handen van Hermen Egbertsz Bijl haer gecoren voogt dat bij in haer na te laten goederen de voorschr hare gesamelijke kinderen d'een nijt meer als d'ander sal laten succederen.

21-3-1644 f66
Comp. Jan Gerrits en Aert Gerrits gebroeders ter eenre en Aelbert Jans, Cornelis Leenderts mitsgaders Huijbert Dircx en Cornelis Tonis Huijsman als mans en voochden haerlieden hvr. en Fasken Gerrits wede van Lambert Jans geass. met Lambert Henricx haer gecoren voocht en Abraham Adriaens als bestevader en sulks voocht van't onm. kind van Leendert Abrahams bij Jannegen Gerrits alle kinderen en erfgenamen van Gerrit Jans Kersberch hare vader ende bestevader hier ook Hilleken Baltisse geass. met Hermen Egberts Bijl, 964

Abraham married ? ?.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.