Marrigje Cornelisdr
(-After 1625)

 

Family Links

Spouses/Children::
Hendrik Pieters Hardenbol

Marrigje Cornelisdr 887

  • Marriage: Hendrik Pieters Hardenbol 887
  • Died: After 4 november 1625 887

  General Notes:

22 mei 1620: Marrichgen Cornelis, weduwe van Hendrick Petersz. Hardenbol, heeft gerechtelijk doen presenteren door Dirk Roelofs Stout, schout van Lexxmond, aan Cornelis Crijnen, wonende te Jaarsveld, als man en voogd van Lijsken Peters, 500,-- in voldoening en betaling van haar portie van de koop van part van Peter Adriaenshofstede groot 17 morgen.

18 februari 1625 (beschadigd): Marighen Cornelis, weduwe van zaliger Heijndrick Petersz. Hardenboll, "sieckelijk op haer bedt leggende" maakt testament. Zij heeft eerst geapprobeerd het testament bij haar zaliger overl. man voor de gerechte van Lexmond ( 4 maart 1615 ? ), Zij testatrice vermaakt aan haar zoon Cornelis Hendricksz. en haar dochter Neeltge, gehuwd met Ghijsbert Ghijsbertsz.,onder haar beiden 4 morgen land, gelegen naast de kinderen van Aart Petersz. Hardenbol aan de oostzijde ; item vermaakt zij aan haar zoon Bartiaen de beterschap van de hofstede alwaar zij tegenwoordig op woont, mitsgaarders een akker en booomgaard op de westzijde van voorgezegd huis en hofstede, groot 5 hond, met boongaard en mede huizinge , berg en schuur, zonder dat zij wil dat de oudste zoon enig voordeel uit de boedel zal genieten: dat haar dochters Anneke en Beatrix
onder haar beiden zullen hebben 5 morgen land hetwelk zij van Nicolaes van der Lingen gekocht heeft met huizinge , berg en schuur daarop staande en 2 morgen weerts voor de hofstede , eigen goed, op Achthoven, mitsgaders het gebruik van de weert die zij van de rentmeester in huur is hebbende, zij zullen daar echter de jaarlijkse huurpenningen van moeten betalen. Na haar overlijden zullen Cornelis en Bastaen onder haar beiden het weerdeken aan de sluis hebben, mits betalende de huur, Zij vermaakt alle huisraad aan Bastiaen, Anneke en Beatrix, uitgezonderd dat tot de bouwerij behoort hetwelk gemeen zal blijven en gedeeld worden, aan Neeltje haar beste rok en lijfken. Alles met zulke conditie dat zij de armen van Lexmond
na haar overlijden 50,-- geven en de armen .....

4 november 1625: Marichje Hendricks, geassisteerd met Cornelis Hendricksz. , haar zoon, bekent schuldig te zijn aan Nicolaes van der Lingen, Kapitein van Lexmond, 1.466,--, 16 stuivers en 4 penningen als resterende kooppenningen.

4 november 1625: Nicolaes van er Lingen transporteert aan Marrigje Hendricks, weduwe van zaliger Hendrick Petersz. Hardenboll, 3 morgen land met huis en hofstede op Achthoven , zulks hij comparant dezelve van Adriaen Petersz. gekocht heeft.

4 november 1625, Marrigje Hendricksz, weduwe van Hendrick Petersz. Hardenboll, geassisteerd met Bastiaen Hendricksz. Hardenboll als haar gecoren voogd, transporteert aan Cornelis Hendricksz. Hardenboll, haar zoon 2 morgen land in Achthoven in een weer van 4 morgen alwaar de koper tegenwoordig op woont.

4 november 1625 Marrigje Cornelis, weduwe van Hendrick Petersz. Hardenboll, geassisteerd met Cornelis en Bastaen Hendricksz, haar zonen, transporteert aan Gerrit Jansz Brouwer op Achthoven 4 morgen land te Lexmond.
1837

Marrigje married Hendrik Pieters Hardenbol, son of Pieter Adriaans Hardenbol and Marrigje Hendriks.887 (Hendrik Pieters Hardenbol was born circa 1567 887 and died before 22 may 1620 in Achthoven 887.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.