Evert Valk
(-)
Heijltje Theunisdr de Raad
(-)
Oetje Everts Valk
(1673-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Willem Willems Schimmel

Oetje Everts Valk 83

  • Born: 1673, Soest 83,1602
  • Marriage: Willem Willems Schimmel 5 november 1697, Amersfoort 83,1602

   Another name for Oetje was Aaltje Everts Valk. 128,1602

  General Notes:

Akte inv.nr. U137a9, aktenr. 69, d.d. 26-08-1716
Aktesoort Akkoord
Notaris B. J. VAN ZWEERD, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Neeltje Valk, voordochter van + Evert Valk by + Gysbertje Willems
Naam echtgenote eerste partij: geh. met Jan CLaesen van Bunschoten
Naam eerste partij: Willem Willemse Schimmel
Naam echtgenote eerste partij: x Oetje Valk
Beroep eerste partij: geregtsbode
Woonplaats eerste partij: Soest
Naam eerste partij: Jan Janse van Linden
Naam echtgenote eerste partij: x Adriana Valk, kinderen van + Evert Valk by + Heyltje Teunisse de Raad
Samenvatting inhoud akte: over de verdeling van de goederen, nagelaten door hun ouders

Naam Gijsberts, Jannitje
Overleden (datum is niet vermeld)
Echtgenoot (wed. van:) Schimmel, Willem Buijs
Omschrijving huysinghe, hoff en hoffstede in Leusden aan 't kerckhoff met een campgen land aaan de voorzijde van 't kerckhoff; 21 mergen bouw- en weijland met een boschje voor en achter de leusderkerk; huysinge, hoff en hoffstede met mergen lant zuidelijk van de Dodeweg en naast de 21 mergen.
Akten Boedelscheiding: 02-01-1718 S. van Brinckesteyn AT 030b002.
Opmerkingen Erfgenamen, de kinderen en kleinkinderen van Buijs Schimmel:
Buijs Schimmel (mr. schoenmaker tot Amersfoort), gehuwd met Elbertje Tuijgh;
Gijsbert Schimmel (wonende buiten de Slijkpoort), gehuwd met Jan Gijsbertsen, eerder gehuwd met Hendrik Lodewijks van Stenfort;
Abraham van Stenfort, de enige nagelaten zoon van Gijsbertje Schimmel uit haar eerste echt;
Willemina Schimmel (wonende tot Houten), gehuwd met Aelbert Cruijff;
Johannes Schimmel (ook tot Houten);
Wilhelmus Schimmel (gerechtsbode tot Soest), gehuwd met Aeltje Valck;
Johanna Schimmel, gehuwd met Gerrit Dompselaar (molenaar buiten de Slijkpoort). Tot hier ter enen zijde.
Ter anderen zijde:
Adrianus Schimmel (koster tot Leusden), gehuwd met Jannitje Ariens van Vulpen.

Inventarisnummer 436-32
Bladzijde 251 verso
Datum 1725-05-13
Verkoper Willemina Schimmel, weduwe van Aelbert de Cruijff wonende onder Werkhoven, van Johannes Schimmel en zijn vrouw Engeltje Hendriks wonende onder de gerechte van Werkhoven, van Wilhelmus Schimmel en zijn vrouw Oetje Valk wonende te Soest, van Adrianus Schimmel, koster tot Leusden en zijn vrouw Jannetje van Vulpen, en van Johanna Schimmel weduwe van Gerrit van Dompselaar wonende alhier geassisteerd met haar bruidegom en aanstaande man Jan Nagel te zamen erfgenamen van hun broeder Buijs Schimmel zaliger voor de ene helft mitsgaders Gijsbertje Camperts, weduwe en boedelhoudster van Henrik Beetsel wonende alhier als moeder en momberse over haar onmondige kinderen Willem, Godert, Margareta en Jacobus Beetsel alsmede van Helena Tuijgh weduwe van Jan Beetsel alhier woonachtig als grootmoeder en momberse over haar kleinzoon Jan Beetsel, mede onmondig nagelaten kind van Hendrik Beetsel door hem in het echt verwekt in zijn eerste huwelijk bij Margaretha Nieuwland welke Jan Willem, Godert, Margareta en Jacobus Beetsel de erfgenamen zijn van Elbertje Thuijg voor de andere helft en uit dien hoofde de enige erfgename van voorsz. Buis Schimmel en zijn vrouw Elbertje Tuijgh in haar leven echtelieden en borgers
Koper Johannes van Veerssen en zijn vrouw Johanne Jasperts
Omschrijving huis erf en grond op de Varkensmarkt
Belending 1 aan de ene zijde de Stadsgragt off Sprengel
Belending 2 aan de andere zijde de weduwe van Willem Breeker
Opmerkingen Met een rente van 6 gulden en 5 stuivers t.b.v. deze stad 128

Oetje married Willem Willems Schimmel, son of Willem Buijsz Schimmel and Jannigje Gijsberts, on 5 november 1697 in Amersfoort 83.,1602 (Willem Willems Schimmel was born in 1670 in Leusden 83,1602.)

  Marriage Notes:

Ondertrouw. 1602

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.