Arie Jans
(Circa 1620-)
? ?
(-)
Claas Ariens Verhoog
(Circa 1655-1714)

 

Family Links

Spouses/Children::
? ?

Claas Ariens Verhoog 91,924,2067

  • Born: Circa 1655
  • Marriage: ? ?
  • Died: 25 september 1714, Bergambacht, at age 59 924

  General Notes:

NA Schoonhoven 27 8-12-1685
Claes Verhoogh, gewesen collecteur van de 200e penning over Berchambacht, en Gerrit Fredericxe, schepen aldaer, mitsg. Marrichje Melsen, oud 58 jaer, won. mede aldaer, verklaren ter requisitie van Pieter Ingense, won. mede in Berchambacht, eerst Claes Verhoogh alleen dat hem wel bekent is en oock bij resumptie van ít quohier van de 200e penning over Berchambacht effective heeft bevonden, dat de requirant inít selve quohier van de 200e penning int alderminste niet veel min als een heele of halve capitalist aldaer bekent off aengeslagen is, ...

NA Schoonhoven 89 5-12-1686
... nogh 1Ĺ m. lants mede gelegen in Bovenbergh, bel. O. Claes Ariensse Verhoogh en W. Pieter Meesse, str. van de halve kaijk noortw. op tot aen de halve cadesloot van Stolwijck, ...

NA Schoonhoven 110. 6-5-1687
Claes Verhoogh, geswooren van Berghambacht, verclaerde sigselven te stellen cautionaris voor de restitutie van de inhoude van soodanige conditie als Willem Cornelisse in qualiteyte als voogt over ít nagelate minderjarige kind van Pieter Tonisse op den 10-12-1686 voor de gerechte van Berchambacht t.l.v. Cornelis Willemse Bek heeft geobtineert, waervan geappelleert sijnde op den 2-5-1686 bij den Hove van Hollant de clausule van inhibitie bij prve is affgedaen. Get. Barnardus van den Burgh en Hendrik Hoek, won. alhier.

378 18-5-1687 Acte, waarbij Claas Ariensz. Verhoog verklaart schuldig te zijn aan Harmen Bastiaans Nederburgh een lijfrente van negen gulden wegens de koop van een stuk land, toebehorende aan Harmen Bastiaans, gelegen in het Opper Nieuwwoud

13-5-1697 heeft Claas Ariensz Verhoog aangevinge gedaan van 't lijck van Pieter Ingens, bedaagt jongman ...

21-4-1702 heeft Claas Ariensz Verhoog aangevinge gedaan van 't lijck van Fijtge Jans, bejaarde doghter ... 924,2067,2463

Claas married ? ?.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.