Simon Ariens
(-)
Sijgje Ariens
(-)
Cent Cornelisz
(Circa 1580-)
Jacobje Simons
(Circa 1580-)
Abraham Cents
(1610-)

 

Family Links

Abraham Cents 248,886,1048

  • Christened: 9 may 1610, Streefkerk 886,1048

  General Notes:

Wk.nr.1 f42 9-4-1652
c. Jaepken Symonsdr wede van Cent Cornelisz, metselaer, geass. met Hendrick Coenen van Muijlwijck, won. op Hoffwegen, als haar gecoren voogd en Abraham Centen, haar zoon, zo voor hem zelf en als gerechte bestorven bloedvoogd van de 3 minderjarige kinderen van Cornelis Centen, Thonis Centen voor hem zelven, Marijken Centen wede van Bastiaen Jansz op Giessendam, Jan Joosten schout van Almkerk/Waerthuijsen als in huw. hebbende Sara Cornelisd?, mede voor hem zelven en Hendrick Goverts Hardam, cleermacker tot Oud Alblas als in huw. hebbende Sijken Centen allen kinderen en erfgenamen van Cent Cornelisz, ter andere zijde.
Huis en erve de moeder en onverdeeld. De kinderen samen geloot aan 508 Ka: gld. 3 st. te weten Jan Joosten , de weeskinderen 3/4.
Genoemd de herberg van Dirck Aertsz tot Bleskensgraaf waar kosten zijn gemaakt.
248

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.