Jan Stolwijker
(Circa 1595-)
? ?
(-)
Aart Jans Stolwijker
(Circa 1620-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Annigje Aarts

Aart Jans Stolwijker 203

  • Born: Circa 1620, Benschop 203
  • Marriage: Annigje Aarts 8 december 1650, Benschop 203

  General Notes:

Gezin is een verzameling. X2 Neeltje Theunisdr? Zie eerste onderstaande akte.

Diaken te Benschop 12-1650.

RA Polsbroek 168. 3-6-1662
Neeltgie Ruijgeweijers, wedu van zalr. Gijsbert Ruygeweijer, Steijntgie Gijsberts Ruygeweijersdr., voor haar selven ende gesterckt sijnde mette voors. schout (Aard van Beusecum) als haaren gekoren voogt, Peter Luijten Coppel, als man ende voogd van Ingetgie Gijsberts Ruijgeweijerdr., mede voor hem selven ende Dirck Gijsberts Ruijgeweijer, mede voor hem selven ter eenre, ende Aard Jansen Stolcker, als man ende voogd van Neeltge Thonisdr., voor hem selven, ende hem oock sterck makende ende de rato caverende voor Leendert Thonisse, ter andere zijde, tr. aan Jan Dirixe van Dam, outste soone van zalr. Dirck Diricxe van Dam in sijn leven out-burgemeester van Noortpolsbroek, alsoe de voors. Neeltge Ruygeweijer c.s. 1 morgen ende de voors. Aard Janszen Stolcker in qualiteit als voors. 2 morgen (totaal 3 morgen), gelegen in de middelste viertel, daarvan 't resterende 1 morgen de voors. van Dam zalr. van outs is competerende, streckende uytte halve Polsbroecker voorwetering ter halve landtscheydinge tusschen Noortpolsbroek ende gemeene dwarsreijweg toe, daer oostwaerts de wedu ende erffgenamen van zalr. Cornelis Dircx van Dam met 2 viertellen soo eijgen als bruycklants ende westwaerts Claes Jacobse Bras met 4 morgen naestgelant ende gelegen sijn

NA Schoonhoven inv. nr. 7175 51 09-06-1662
Meerten Jansz Stollicker, wedr. won. in Benschop, toekomende bruidegom, geassisteerd met Aert Jansz Stollicker, zijn broeder, en Jan van Anstede, zijn zwager, ter eenre,
en Merrichgen Otten, jd in Sevender, aanstaande bruid, geassisteerd met Jan Otten, Meerten Otten en Hendrick Otten, haar broeders, Hendrick van Oosten en Bastiaen Thonisz, haar zwagers, ter andere zijde.
Hij brengt in al zijn goederen, bestaande uit:
- helft van 20 mr land met de helft van de huijssinge en timmeragie daarop staande, gelegen in Benschop, waarvan de wederhelft competeert aan voornoemde Jan van Abstede.
- een jong paard, een hockeling en enige meubelen. Belast met 1500 g.
Zij brengt in al haar goederen, ter somma van 1500 car.g.
Getekend o.a.: Bastijaen Teunisz kleermaker (Van Aesch) 203,755,2071

Aart married Annigje Aarts on 8 december 1650 in Benschop.203 (Annigje Aarts was born circa 1625 in Benschop 203.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.