Mees Ariens Visser
(Circa 1645-)
? ?
(-)
Willem Meesz Visser
(Circa 1675-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Pietertje Ariens Spek

2. Huijbertje Eijmerts de Gelder

Willem Meesz Visser 31,465

  • Born: Circa 1675
  • Marriage: (1): Pietertje Ariens Spek 31
  • Marriage: (2): Huijbertje Eijmerts de Gelder 22 may 1706, Giessen-Oudekerk 200

  General Notes:

Sliedrecht Ra.1162/20 28-12-1744
Comp. Willem Meese Visser, won. in Sliedregt, Pieter Meese Visser won. op Giessendam buytendams, Leyntje Meese Visser wed. van Corstiaen Pieterse Peyl en Cornelis Pieterse Peyl als in huwelijk hebbende Marigje Meese Visser, beijde won. te Langerak, Swaantje Ariens van der Hoek wed. van Hendrik Pieterse Prins, item Claas van de Donk in huwelijk hebbende Pietertje Ariens van der Hoek, beijde won. onder Niemandsvrient, kinderen van wijlen Wijntje Meese Visser, mitsgaeders Geysbert Pieters Both als in huwelijk hebbende Neeltie Leenderts Visser won. onder Naaltwijk in Sliedregt enige dr. van wijlen Leenderts Meese Visser en sijnde tesamen de enige erfgenamen van wijlen Arie Meese Visser, voor de ene helfte alsmede Daniel Pauwelse van de Giessen, won. in de stede Heukelom soo voor sijn selven en als last en procuratie hebbende van sijn suster Aaltie Pauwels van de Giessen, Hendrik Pauwelse van de Giessen, schoolmr. en mathematicus won. in de stadt Rotterdam, alle 3 kinderen van wijlen Pauwels van de Giessen en laatstelijk Casper Bellaerts won. te Dordregt als in huwelijk hebbende Anna Geerits die een dr. is van wijlen Geertruij van de Giessen, welke Pauwels en Geertruy de enige broer en suster sijn geweest van wijlen Corne- lis van der Giessen in sijn leven schoolmr. te Papendregt en vader van wijlen Seygie Cornelis van de Giessen in haer leven wed. van voors. Arij Meese Visser sijn de enige nigte en neven van s'vaders sijde van de gemelde Seygie Cornelis van de Giessen en de welke bij haer testamente verleden voor notaris Evert van Asperen tot Giessen dam residerende 2-6-1733 sijn geinstitueert tot haere enige erfge-namen hooft voor hooft de welke verklaarden verkogt te hebben. ingevolge publ. verkoping van 9-11-1744 aan Cornelis Leendertse Scharm schepen van Sliedregt van 1 mrg 137 roe hooylant gelegen in Niemantsvrient in Reyneweer oft westerseweer van Niemantsvrient in't agterblok f 75,-
465

Willem married Pietertje Ariens Spek.31

Willem also married Huijbertje Eijmerts de Gelder, daughter of Eijmert Cornelisz de Gelder and Hendrikje?, on 22 may 1706 in Giessen-Oudekerk.200 (Huijbertje Eijmerts de Gelder was born circa 1680 in Giessendam 200.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.