arrow
Pieter Willems Bicker
(Circa 1530-)
Maria Cornelisdr
(-)
Cornelis
(Circa 1565-)
? ?
(-)
Pieter Cornelisz
(Circa 1600-Before 1655)

 

Family Links

Spouses/Children::
Maaike Gerrits

Pieter Cornelisz 585,591

  • Born: Circa 1600
  • Marriage: Maaike Gerrits
  • Died: Before 7 april 1655, before age 55 591

  General Notes:

RA Leerdam f28 7-4-1655
Cornelis Thijmansen wonende int Hoogheijnt van Middelcoop gaf over aan Maaycken Gerrits weduwe van zal: Peeter Cornelissen seckere seven hont lands gelegen op Hooch Oosterwijk streckende van Willem Ariensen halven dwarssloot af, tot de voorn: Cornelis Thijmansen halven dwarssloot toe, boven naast gelant Lambert Adriaensen cum suis en beneden Cornelis Cornelissen den Besten.

Deze?:
RA Gorinchem fol 137 14-8-1623
Cornelis Ariss won laageind van Middelcoop tr aan voogden v/h nagelaten weeskind van Grietgen Ingusdr za geproc door Herman Willemss won Weverswijk een rentebrief met als onderpand 9 m min 1 h met huis en hofstad in het Laageind van Middelcoop gemeen met Peter Corneliss, ow Adriaen Corneliss, enz.

RA Gorinchem fol 176 26-5-1625
Arien Willemss, Cornelis Gheritss, Dirck Corneliss, Jacob Thoniss KOIJMAN elk vzz en tesamen verv Huibert Willemss voor een hand; Jacob Thoniss, Jan Govertss, Adriaentge Woutersdr X Barth VAN BUIJREN Corneliss za en Lijske Petersdr X Adriaen HAGEN za, beide wden geass met hun gekozen vgdn Jacob Thoniss en Jan Govertss voor een hand; Dirck Lucass X Maijken Mertendr won te Leerdam voor een hand; Belyken Petersdr VAN MUIJLWIJCK X Peter HAEGEN za geass met Cornelis Corneliss schout te Leerbroek als vgd van nagelaten kinderen van voorn echtpaar voor een hand; allen tesatnen erfgenamen van Adriaentge Bastiaensdr za en tr aan Peter Corneliss won op het laageind van Middelcoop de gerechte helft van 8 m 5 h op het laageind van Middelcoop, bov Adriaen Corneliss, ben Dieuwerken Claesdr, strekk v/d Leerbroekse Kijlspit t/d Huibertse opslag toe.

RA Gorinchem nr 281 3(?)-9-1633
... 7 h op t laageind van Middelcoop in het weer van Cornelis Ghovertss, strekk v/d middelwetering af t/d halve dwarssloot van Dirck Willemss steenbacker, ow Flooris Claess, ww Peter Corneliss ...

RA Gorinchem fol 322 19-11-1635
Peter Corneliss gesworene van Middelcoop oud ca 40 jaren en Goevert Goevertss won in de heerlijkheid van Vuren oud 36 jaren, Jan Hendricxs won op Leuven oud 34 (39?) jaren en Gijsbert Melss won op Oosterwijk oud ca 23 jaren verklaren op verzoek van Cornelis Henricx van Vianen en Jan Melchiorss omtrent een hooibrand in een berg achter het huis waarin Jan Melchiorss woont.

RA Gorinchem fol 18 28-4-1653
Willem Ariens won in Leerbroek tr aan Antonis Claes waersman van t laageind van Middelcoop 1 m op Middelcoop, bov de wde van Pieter Corneliss, ben enz.

RA Gorinchem nr 152 3-12-1664
... nog 11 h op Leerbroek, strekk v/d Middelkoopse keelspit t/d halve dwarssloot v/d wde van Peter Cornelisse, bov en ben Anthonis Claesen ...

RA Gorinchem nr 151a 8-12-1664
... nog 1 m 4 h in t Bollegat te Leerbroek, strekk v/d Middelcoopse keelspit t/d halve dwarssloot van de wde van Peter Cornelisse, bov en ben Anthonis Claessen ...

RA Gorinchem nr 74 1672
... nog een griend gen de oude coij groot 1 m gelegen op Hoog-Oosterwijk, strekk v/d halve dwarssloot van Gerridt Wouterse af t/d halve dwarssloot v/d kinderen van Claes Jacobse za toe, bov de wde van Peter Cornelisse en ben Cornelis Thijmanse ...

RA Gorinchem nr 122 22-6-1676
... nog de helft van een hofstede en huis groot 5 m 1 h op t laageind van Middelcoop en belend volgens de lootcedule tussen Dirck Cornelisse en Peter Cornelisse dd 10-5-1629; nog het part van 2 m op Klein-Oosterwijk ... 585,591

Pieter married Maaike Gerrits. (Maaike Gerrits was born circa 1605 and died before 29 november 1688 585.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.