Cornelis van Tienhoven
(Circa 1620-)
? ?
(-)
Cornelis Cornelisz van Tienhoven
(Circa 1645-)
Hendrikje Bastiaans
(-)
Cornelia Cornelisdr van Tienhoven
(Circa 1670-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Aart Claasz Uittenboogaard

Cornelia Cornelisdr van Tienhoven 439,603

  • Born: Circa 1670
  • Marriage: Aart Claasz Uittenboogaard 439

  General Notes:

Doop 17-5-1668 te Meerkerk?

Woont 1740 in Meerkerkerbroek.

1-7-1686, 65 (zie ook 91)
Comp. Hendrick Hermensz en Aechje Aerts, echteluijden op Cortenoever, testeren, hij legateert aan de 3 kinderen van zijn nichte Bastiaentge Gerrits (tr. ca 1654) bij Claes Goossens elk f 25,- en aan de 3 kinderen van Meijchje Gerrits bij Cornelis Cornelisz Eijndhoven elk f 25,-, mitsgaders Gerrit Hermensz zoon van zijn neef Hermen Gerritsz f 25,-
Legateren te samen aan Aerdt en Hendrick Claas die jegensw. bij hen wonende zijn. Verkl comp. Tot zijn enige erfgenaam te stellen de zoon van sijn broeder Huijbert Hermansz genaempt Hermen Huijberts, item de 4 kinderen van zijn broeder Jan Hermens uits grs de dr. Van sijn ovl. Suster Aaltje Hermens genaempt Geertje Isaaks ieder voor het gerechte 6e part
En zij 2e comp. Aan Aechtje Aerts hare goederen, prelegateren aen Marichje Cornelis Tienhoven het zilverwerk en aen Hendrickje Bastiaens moeder van Marichje Tienhoven en voorts tot universele erfgen. Aerd ende Hendrick Claes gebroeders hare broederskinderen voor een derde part en Marichje en Cornelia Cornelis Tienhoven te samen een 3e part
comp. tesamen aan Aert Claesz en Hendrick Claesz die bij hen op de hofstede wonen, deselve hofstede te Cortenoever, verder tot enige en universele erfgenamen de zoon van zijn broer Huijbert Hermensz genaamd Hermen Huijberts, item aan de 4 kinderen van zijn broeder Jan Hermensz, mitsgaders de dochter van zijn ovl. zuster Aaltje Hermens genaamd Geertje Isaacs ieder voor 1/6 part en zij legateert aan Marichje Cornelisdr Tienhoven haar zilverwerk en aan Hendrickje Bastiaens haar moeder ? 25,- en tot universele erfgenamen Aerd en Hendrick Claesz broers haar broeders kinderen ieder voor 1/3 part en Marigje en Cornelia Cornelisdr Tienhoven tesamen 1/3 part.

begin 1688?@#
Maegeschijt, Jacob van Maurick, wedn. en boedelhouder van Hendrikje Bastiaens die tevoren wede was van Cornelis van Tienhoven ter eenre en Maria en Cornelia Cornelisse van Tienhoven etc.

21-7-1688, 91
Comp. Aechje Aerts hvr. van Hendrick Hermens, won. op Cortenoever, verandert haar testament van 1-7-1686 nu derdepart aen Marichje ende Cornelia Cornelis van Tienhoven,hare neeven Aerdt en Hendrick Claesz

26-6-1689, 96#
Comp. Aerd Claesz x Cornelia Cornelisdr Tienhoven, zij ziekelijk in't craembedde, testeren,

27-2-1696, 108
Comp. Hendrick Claesz Spruijtenhoeff gehuwd met Marichje Cornelis Tienhoven ter eenre en Aert Claesz Uijttenbogaart gehuwd met Cornelia Cornelisdr Tienhoven, erfgenamen van wijlen Cornelis Cornelisz Tienhoven x Hendrickje Bastiaens, hun hvr. ouders alsmede erfgenamen van Johan Cornelisz Tienhoven en Cornelis Cornelis Gerritsz haerlieden oomen, lootcedulle,

15-4-1698@#
Jacob van Maurick in huw. gehad hebbende Henrickje Bastiaens, Henrick Claesse in huw. hebbende Maijke Cornelis, Aert Claesse man en voogd van Cornelia Cornelisse, als erfgen. van Henrickje Bastiaens, (2 dochters uit haer 1e huw. met Cornelis Cornelis van Tienhoven.)En de kinderen van zalgr. Dirck Ariens van Grootammers, Cornelis en Jan Dircks van Grootammers (nog meer kinderen?)

15-6-1740
Cornelia Cornelis van Tienhoven wede Aert Claesz uijten Boomgaard wo,. in 't broeck. 155,603

Cornelia married Aart Claasz Uittenboogaard, son of Claas Goosens and Bastiaantje Gerrits.439 (Aart Claasz Uittenboogaard was christened on 24 august 1656 in Lexmond 439.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.