arrow
Ewout Ouwerkerk
(Circa 1570-)
? ?
(-)
Pleun Floris Hendriks
(Circa 1580-Before 1614)
Marrigje Claasdr
(-)
Jan Ewouts Ouwerkerk
(Circa 1600-)
Lijntje Pleuns
(Circa 1605-)
Pleun Jans Ouwerkerk
(-)

 

Family Links

Pleun Jans Ouwerkerk 1317

  General Notes:

483 137 15-5-1666 copie
de weduwe en kinderen van jan eeuwoutsz ouwerkerck betalen aan cundertge gosens de som van 49 gl 12 stv. mij competerende van dirk willemsz danser over de verpondinge vervallen in 1665, 1664 en 1663 dd 12-6-1666 (wg) h. blomvliet.
In dorso stond: ik cundertje goossens beken voldaan te wezen door lijntge pleunen met de som van 49 gl 12 stv. op de 12-5-1666 (wg. met een kruisje)
een ander copie:
ontvangen door de ontvanger van het morgengeld van t jaar 1664 van mijn moeder lijntgen pleunen de som van 24 gl 6 penn. als betaling van dirk willemsz danser zijn 6m morgengeld van het jaar 1665 dd. 14-5-1666 (wg) eeuwout jansz ouwerkerck.
Nog lager stondt: ontvangen uit handen als boven 16 gl 3 stv. als morgen- en bosemgeld van vern. landen uitgezet bij jare 1666 over t voorgaande jaar 1665 (wg) pleun janssen ouwerkerck.

607 334 4-5-1685 de acte is doorgestreept.
voor mr. cornelis van straelen *(tek)(schout), pleun jansz ouwerkerck (tek) en otte hendricx van oosten (tek)(heemraden) stelt willem bastiaensz stooft (won. op de noordzijde van polsbroek) schuldig te zijn aan leendert jansz (nagelaten weeszoon van jan hermansz) 250 gl ivm. geleend geld, ontvangen uit handen van claas hermensz en pieter jansz de reus (vern. kind omen). De rente is 4% en t eerste jaar verschijnt heden over een jaar. Stelt als onderpand zijn 1/4de part van 4m land gelegen in bonrepas, gemeen met goris claasz boest en het verscr. weeskind. Belend ten noorden de heer advocaat swanenborg qualitate qua en ten noorden hendrik theunisz teckop. Idem nog op zekere vierdepart van 5,5 m land met de huizinge en timmeragie daarop staande, nagelaten bij jan jansz de reus, mede gemeen met de vern. gooris claesz boest en het vern. weeskind. Is mede ondertekend door a.g. bullick secr.
In de marge staat: compareerde alhier willem stooft en exhibeerde de orginele schuldbrief. welke gecancelleerd en doorsneden is, waar onder stond: dat ik ondergeschrevene bekend ! voldaan te zijn en was ondertekend met: leendert jansz de reus. Verzoek de brief alhier te roijeren, wat gedaan is dd 3-10-1708 door mij secr. g. bullick. 1317

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.