Theunis Claasz
(Circa 1590-)
Aagje Barends
(Circa 1595-)
Annigje Theunisdr
(Circa 1635-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jan Pieters Brouwer

Annigje Theunisdr 437,600

  • Born: Circa 1635, Middelkoop 437
  • Marriage: Jan Pieters Brouwer 6 may 1657, Leerbroek 437

  General Notes:

nr 52 10-11-1670
Daem Aertsen VAN WILLIGEN X Maeijke Antonis, Gijsbert Janse VAN MEERE X Geertgen Antonis, Hendrick Stevensen X Beertjen Antonis, Jan Petersen BROUWER X Anneken Antonis, Berendt Laurentsen OLIJE als meerderjarige zoon van Grietgen Antonis en Arien Pietersen won in 't laageind van Middelcoop en Philips Theunisse won te Meerkerk als testam vgdn v/d onm kinderen van Laurents Harmense OLIJE X Grietge Antonis, Hendrick Willemse VOS als meerderjarige zoon van Swaentgen Antonis tesamen met de voorn Arien Pieterse en Philips Theunisse als testam vgdn v/d onm weeskinderen van Willem Hendricksen VOS X Swaentjen Anthonis, allen tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van resp Anthonis Claessen za waarsman v/h laageind van Middelcoop X Echtjen Beerends in hun leven gew hebb in 't laageind van Middelcoop, deling als volgt:
Daem Aertsen en Jan BROUWER: de hofstede groot 8 m op 't laageind van Middelcoop, strekk v/d Leerbroeke kijlspit af t/d halve dwarssloot v/d nabeschreven coij toe, bov Maeijke Gerrits cum suis en ben Wouter Jacobsen cum suis; nog de gerechte helft in en coij groot 2 m in 't laageind van Middelcoop gemeen met de voorn Wouter Jacobsen, strekk v/d halve dwarssloot v/d voorn hofstede achterwaarts t/d halve dwarssloot van Cornelis Jansen toe, bov Huijgh Jansen en ben Cornelis Jansen; nog 2 m op 't laageind van Middelcoop, strekk v/d halve dwarssloot v/d hofstede van Wouter Jacobsen cum suis t/d halve dwarssloot v/d armen van
Leerbroek en Middelcoop, bov de eerstgenoemde hofstede en ben Peter Lambertsen; nog 10 h in 't smaelweer in 't laageind van Middelcoop, strekk v/d halve middelwetering af t/d halve dwarssloot van Cornelis Gijsbertse toe, bov Peter Peterse NATSCHOE en ben Hendrick KEMP; nog 3 m op 't laageind van Middelcoop, strekk v/d Leerbroekse kijlspit t/d halve dwarssloot v/d nabeschreven 2 m, bov de kerk te Gorcum en ben Peter Anthonisse VAN MUIJLWIJCK schout te Leerbroek; nog 2 h op Leerbroek, strekk v/d Middelcoopse dijk t/d halve dwarssloot v/d voorn wweskinderen cum suis, bov Lijsken Cornelis en ben Geerid Willemsen,
Gijsbert Jansen VAN MEERE en Hendrick Stevensen: een hofstede groot 1 m op Meerkerk a/d Zouwendijk, strekk voor v/d Zouwensloot t/d halve sloot van Lambert Meertensen VERSTEEGH, zw de zelfde Lambert VERSTEEGH en nw de Zijl; nog een akkertje gen "...-meijen" op Meerkerk a/d Zouwendijk, strekk v/d Zouwensloot t/d halve oostslagen toe, zw Philips Theunissen en nw Willem Dirkse; nog een werfke en griending a/d Souwenijk zijnde tesamen met "petemeijen akkertje" groot 1 m gelegen als boven, strekk v/d halve Souwensloot af t/d halve oostslagensloot toe, zw Willem Dirksen en nw Dirck Theunissen; nog 6 m Souwenland in de oude Souwens; nog 2 m gen "peerdecamp" op Meerkerkerbroek a/d Wielcade, strekk v/d halve dwarssloot van Jan DEN BROUWER t/d halve kerkwatering toe, ow de sandsloot en ww Dirck Schalcken; nog 7 m in 3 campen op Meerkerkerbroek op "de duijnen", v/d halve kerkwetering af t/d halve nieuwe steeg toe, ow Dirck Theunissen en ww de zelfde Dirck Theunissen; nog 8 h gelegen als boven, strekk v/d halve dwarssloot van Arien VISSCHER t/d halve nieuwe steeg, ow het kerkeland van Meerkerk en ww Hendrick Stevensen,
de kinderen van Grietjen en Swaentge Antonis: 8 m op Leerbroek, strekk v/d halve middelwatering t/d Middelcoopse kijlspit, bov Maeijke Gerrids cum suis en ben de wde en kinderen van Willem Thijmanse; nog 2 m in t smaelweer op Leerbroek, strekk v/d Middelcoopse kijlspit af t/d halve dwarssloot van Wouter Jacobsen toe, bov Lijsken Cornelis en ben de erfgenamen van Nicolaes SPEIJERT; nog 1 m gelegen als boven strekk v/d halve dwarssloot van Wouter Jacobsen t/d halve middelwatering bov de wde en kinderen van Jan VAN NES en ben de wde en kinderen van Willem Thijmanse; nog de gerechte helft van 3 m gen "de bijl" gemeen en onverdeeld met Wouter Jacobsen, strekk v/d halve dwarssloot v/d voorn akker ten deel gevallen aan Daem Aertsen en Jan BROUWER t/d halve dwarssloot van Petrer Anthonissen VAN MUIJLWIJCK schout te Leerbroek, bov Lijsbet Cornelis en ben Cornelis en Arien Bastiaensen; nog 2 m in 't laageind van Middelcoop strekk v/d halve middelwatering t/d halve dwarssloot v/d voorn 3 m ten deel gevallen aan Daem Aertsen cum suis, bov de kerk van Gorcum en ben Peter Anthonissen VAN MUIJLWIJCK: nog 1 m Souwenland in de oude souwen, strekk v/d vaarsloot af t/d souwe van Claes VAN COOTEN, ow Gerrit Abrammen en ww Zijne Excell VAN BREDERODE. 600

Annigje married Jan Pieters Brouwer, son of Pieter Jans Brouwer and Jannigje Willems, on 6 may 1657 in Leerbroek.437 (Jan Pieters Brouwer was christened in february 1631 in Lexmond 437.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.