arrow arrow
Lambert Pieters Roeck
(Circa 1550-)
Gerbrecht Jacobs Roeck
(Circa 1550-Before 1610)
Jacob Herberts
(Circa 1550-Before 1616)
? ?
(-)
Pieter Lamberts Roeck
(Circa 1575-Before 1630)
Geertje Jacobs
(Circa 1575-)
Herbert Pieters Roeck
(Circa 1615-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jannigje Cornelisdr

Herbert Pieters Roeck 439,626,815,839

  • Born: Circa 1615
  • Marriage: Jannigje Cornelisdr 626,815

  General Notes:

Te Lexmond, "op Kersbergh".

58 A. 1 morgen van het leen.
21-11-1630: Herbert Roek bij dode van Pieter, zijn vader, 28 fo. 13v-14.
10-8-1636: Sebastiaan Arnout Pijnsen, schout van Ameide, bij overdracht door
Herbert Roek Pietersz., 29 fo. 25.
10-8-1640: Sebastiaan Arnout Pijns, schout, bij overdracht door Herbert Roek, 29 fo. 22v-23.

58 B. 1 morgen van het leen, (1660: noord: Buye Pietersz.).
21-11-1630:: Herbert Roek voor Aaltje Pieters Roek bij dode van haar vader, 28 fo. 13v-14.
4-4-1660: Barend Jansz. voor Geertje Gerards Verwoerd, zijn vrouw, bij dode van Aaltje Pieters Roek, haar moeder, 29 fo. 209v-210.

117. Een halve akker, (1434: vermeerderd tot een hele), aan de overzijde in het land van Ameide op de Weerd (1489: de Hoge Weerd en een boomgaard daarnaast), boven (1630: oost): de leenheer (1605: Andries Hendriksz.) met de Roggenkamp, beneden (1630: west): Jan van Byngen (1420: Jan Staal met de andere helft; 1474: Nikolaas Hendriksz.; 1605: Folpert Pietersz. C.S.; 1637: Anton Cornelisz.), (1605: noord: de Hoge dijk, zuid: de Weerdsteeg).
19-2-1637: Herbert Roek Pietersz. bij dode van Geertje Jacobs, zijn moeder,
waarna overdracht aan Bastiaan Reinersz., 28 fo. 81v-82.

f26 7-1-1634
Comp. Pieter van Nes, luijtenant voor hem selve en voor Aernout Xalto procureur tot Gorcum als last hebbende van capiteijn Frans Pieters van Nes, transp. aan Herbert Pieters Roeck de helfte van een hofstede omtrent de Slaapwurff genaampt de steenecamer, 10 mrg, strekkende van de Leck tot aan Noordeloos toe, oostw. en westw. Jan Joosten cs. is aangecomen door't overlijden van Pieter van Nes zijn vader.

f27v 17-5-1634
Wij Arien Bastiaens Alblas gesubst. schout, Cornelis Bastiaen Alblas en Jan Joosten schepenen.
Comp. Frans Pieters van Nes etc. als voocht van't weeskind van Aaltje Pieters van Nes, transp. aan Herber Pieters Roeck de gerecht helft van een hofstede etc. zie ook 7-1-1634

f90v 1-6-1642
Herbert Pieters Rouck transp. aan Cornelis Teunisse

Langerak: f179 10-4-1643
Comp. Herber Pieters Roock als man en voogd van Jannichje Cornelis, Frederix Arien (rademacker zie Ameide) als man en voogd van Lijsje Cornelis, Marritje ende Neeltje Cornelis, jd. geassisteert met Bastiaen Reijers haare voogd en oom, gesamelijke kinderen van Cornelis Jans ende Swaantje Reijers beijde za. verdeling.

f117 31-5-1645
Comp. Herbert Pieters Roeck man en voocht van Jannichje Cornelis transp. aan Bastiaen Teunis

19-10-1651 f37v
Comp. Dirck Peters en Herbert Peters Roeck heemraden van Achthoven

Voor 1653 schepenen; Cornelis Gijsberts, Gosen Aerts, Gerrit Cornelis van Noordeloos, Gijsbert IJmerts de Groot, Claes Aerts, Bastiaen Henricx Hardebol, Jan Gerrits Kersberch.
Heemraden op Lexmond Cornelis Jans de Rie en Cornelis Jans Prins
Idem op Achthoven Herbert Peters Roeck en Aert Ponsen
Kerkmr op Lexmond Mr. Frerick chirugijn op Lakerveld Gerrit Dircx

27-10-1653 Uitcoop
Jan Gerrits Kersberch, won op Achthoven, wedr. van Neeltgen Corne­lis vuytcoop van zijn 3 kinderen jegens Bastiaen Reijersz, outoom en Herbert Pietersz Roeck (x Jannigje Cornelis) en Frederick Adriaensz aengehoude omen en voogden.

In de jaren 1662 schepenen;
Cornelis Jans de Rie, Henrick Jaspers van Spinhoven, Cornelis Jans Prins, Claes Aerts, Herbert Peters Roeck en Peter Bastiaens.
Heemraden te Lexmond; Gosen Aerts en Jan Claes.
Idem te Achthoven Jan Gerrits Kerberch en Aert Ponsen
Kerkmr. Cornelis Ghijsberts. armmr. Gijsbert Peters Coppelaer 439,603,626,839

Herbert married Jannigje Cornelisdr, daughter of Cornelis Jans and Zwaantje Reijers 626.,815 (Jannigje Cornelisdr was born circa 1615.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.