Gijsbert
(Circa 1530-)
? ?
(-)
Jan Gijsberts
(Circa 1570-)
? ?
(-)
Lambert Jans
(Circa 1600-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jannigje Jans

Lambert Jans 128,435

  • Born: Circa 1600
  • Marriage: Jannigje Jans 4 june 1628, Utrecht 128,435

  General Notes:

Schuldbekentenis - f 150-0-0 vanwege lening
Datering: 25-01-1636
Aktenummer: 18
Datum: 25-01-1636
Soort akte: Schuldbekentenis
Samenvatting: f 150-0-0 vanwege lening
Notaris: G. HOUTMAN
Aktedatum: 25-01-1636
Personen:
Schuldenaar: Cornelis Janss
Woonplaats: aen St. Martensdyck
Schuldenaar: Jan Ghysbertss, vader
Woonplaats: aen St. Martensdyck
Schuldenaar: Lambert Janss, broer
Woonplaats: aen St. Martensdyck
Schuldeiser: Peeter Corneliss Knoop
Woonplaats: de Weerde
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U022a009

Attestatie - + Cornelis Jansz, zoon van tweede comparant, was in juli 1636 overeengekomen met Gerrit Hermansz, in Oud-Aa in het gerecht van Breukelen, dat laatstgenoemde hem f.39-10-0 in 2 termynen zou betalen voor vordering die Cornelis Jansz op hem had; Cornelis Jansz heeft op zyn ziekbed het bedrag geschonken aan de diaconie ten behoeve van de armen; tot op heden is er niet betaald
Datering: 10-06-1637
Aktenummer: 103
Datum: 10-06-1637
Soort akte: Attestatie
Notaris: G. VAN WAEY
Samenvatting: + Cornelis Jansz, zoon van tweede comparant, was in juli 1636 overeengekomen met Gerrit Hermansz, in Oud-Aa in het gerecht van Breukelen, dat laatstgenoemde hem f.39-10-0 in 2 termynen zou betalen voor vordering die Cornelis Jansz op hem had; Cornelis Jansz heeft op zyn ziekbed het bedrag geschonken aan de diaconie ten behoeve van de armen; tot op heden is er niet betaald
Personen:
Attestant: Jan Ghysbertsz
Woonplaats: [Oostveen], aen de Martensdyck
Rekwirant: Cornelis Jansz Splint
Beroep: diacoon van de gemeynte aen de Martensdyck
Rekwirant: Lambert Jansz
Beroep: diacoon van de gemeynte aen de Martensdyck
Aktedatum: 10-06-1637
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U019a008

Procuratie - om f.39-10-0 te vorderen van Gerrit Hermans in Oud-Aa in gerecht van Breukelen
Datering: 10-06-1637
Aktenummer: 103
Datum: 10-06-1637
Soort akte: Procuratie
Notaris: G. VAN WAEY
Samenvatting: om f.39-10-0 te vorderen van Gerrit Hermans in Oud-Aa in gerecht van Breukelen
Aktedatum: 10-06-1637
Personen:
Constituant: Cornelis Jansz Splint
Beroep: diacoon van de gemeynte aen de Martensdyck
Woonplaats: [Oostveen], aen de Martensdyck
Constituant: Lambert Jansz
Beroep: diacoon van de gemeynte aen de Martensdyck
Geconstitueerde: Lucas Claesz Schroyenaer
Beroep: procureur te Loenen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U019a008

Schuldbekentenis - f. 200-0-0 vanwege lening
Datering: 19-11-1638
Aktenummer: 156
Datum: 19-11-1638
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: G. HOUTMAN
Samenvatting: f. 200-0-0 vanwege lening
Aktedatum: 19-11-1638
Personen:
Schuldenaar: Ghysbert Janss
Woonplaats: ---, aen de Achterweteringe
Schuldenaar: Jan Ghysbertss, vader
Woonplaats: ---, aen St. Martensdyck
Schuldenaar: Lambert Janss, broer
Woonplaats: ---, aen St. Martensdyck
Schuldenaar: Adriaentgen Jans
Echtgenoot: wed. Jacob Elbertss
Woonplaats: ---, aen de Achterweteringe
Schuldeiser: Peeter Corneliss Knoop
Woonplaats: de Weerde
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U022a010

Schuldbekentenis - f. 400-0-0 vanwege lening
Datering: 03-12-1638
Aktenummer: 159
Datum: 03-12-1638
Soort akte: Schuldbekentenis
Notaris: G. HOUTMAN
Samenvatting: f. 400-0-0 vanwege lening
Aktedatum: 03-12-1638
Personen:
Schuldenaar: Adriaentgen Jans
Echtgenoot: wed. Jacob Elbertss
Woonplaats: ---, aen de Achterweteringe
Schuldenaar: Jan Ghysbertss, vader
Woonplaats: ---, aen St. Martensdyck
Schuldenaar: Jan Hendricxss
Woonplaats: ---, aen St. Martensdyck
Schuldenaar: Lambert Janss
Woonplaats: ---, aen St. Martensdyck
Schuldeiser: Peeter Corneliss Knoop
Woonplaats: de Weerde
Bijzonderheden: met aantekening cassatie d.d. 1-6-1639 vanwege het passeren van nadere akte
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U022a010

Akte Inventarisnummer U44c1, aktenummer 15
Aktedatum 18-12-1652
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris H. ZWAERDECROON, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Willem Meynss
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Gerrichen Wouters
Woonplaats eerste partij: aen de Martensdyck
Naam assistent eerste partij: ass.: Jan Meynss, broer
Naam assistent eerste partij: ass.: Peter Dirxss Worm, neef
Naam assistent eerste partij: ass.: Ernst Ariss Wortel, neef
Naam tweede partij: Cuyntgen Lambertsdr.
Naam assistent tweede partij: ass.: Jannechen Jansdr., moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Lambert Janss
Naam assistent tweede partij: ass.: Jan Janss, oom
Naam assistent tweede partij: ass.: Jan Thoniss Wacker, oom
Naam assistent tweede partij: ass.: Henrick Dirxss Splint
Naam assistent tweede partij: ass.: Thonis Lambertss
Bijzonderheden: regelingen by al of niet nalaten van kinderen

Akte Inventarisnummer U82a1, aktenummer 11
Aktedatum 26-03-1670
Aktesoort Procuratie
Notaris A. HOUTMAN ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: crediteuren Adriaentgen Jans:
Naam eerste partij: Grietgen Cornelis
Naam echtgenote eerste partij: wed. Ghysbert Jansz
Naam eerste partij: Cornelis Cornelisz van Thoorn
Naam echtgenote eerste partij: x Adriaentgen Jacobsz, dochter
Naam eerste partij: Adriaen Jacobsz, zoon
Naam eerste partij: verdere crediteuren
Naam eerste partij: erven Lambert Jansz:
Naam eerste partij: Cornelis Lambertsz, zoon
Naam eerste partij: Jan Lambertsz, zoon
Naam eerste partij: Jaepje Lamberts, dochter
Naam eerste partij: Dirck Eersten
Naam echtgenote eerste partij: x Jutgen Lamberts, dochter
Naam eerste partij: Thonis Dircxsz,
Naam echtgenote eerste partij: x Ghysje Lamberts, dochter
Naam tweede partij: Jan Jansz Vercost
Samenvatting inhoud akte: tot transport voor het gerecht van Maartensdyk van aandeel in land en hofstede c.a. aan Cornelis Cornelisz alias Cornelis Cornelis den Eyckelenboer
Bijzonderheden: 1e party medeërfgenamen van Gouchgen Jacobs, in leven gehuwd met Anthonis de With 128

Lambert married Jannigje Jans on 4 june 1628 in Utrecht 128.,435 (Jannigje Jans was born circa 1605.)

  Marriage Notes:

Getrouwd met att. van ds. Emelenbroeck [dominee te Maartensdijk 1620-1639]. 435

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.